| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Camberwell Assessment of Need - på Dansk

Page history last edited by Knud Ramian 8 years, 1 month ago

 

Home --> Behovsmålinger -->her

 

Her kan du finde information om CAN på Dansk

Udforsk

Deltag

CAN- skemaet

CAN er en metode til at undersøge behov hos mennesker med sindslidelser.


 • Et nyt CAN-skema er under udvikling.
 • CAN er skema, der indeholder en række spørgsmål på områder, hvor man af erfaring ved, at der kan være behov for en særlig indsats. Det omfatter både brugeres og fagfolks vurderinger af behov. Det er oversat til mange sprog og er det mest anvendte måleredskab af denne type i Europa.
 • CAN er skabt af PRISM-gruppen på Institute of Psychiatry i London. Psykologen Mike Slade er ansvarlig for den engelske hjemmeside om CAN. Her kan du på engelsk finde de autoriserede svar på de fleste af de spørgsmål, der stilles om CAN her

 • CAN har godkendte oversættelser til mange sprog.

   

 • Den originale engelske version: CAN: Camberwell Assessment of Need Mike Slade, Graham Thornicroft, Linda Loftus, Michael Phelan and Til Wykes , College Publications Price: £45.00 No. of pages: 144p Format: paperback June 1999 ISBN 1 901242 25 0

   
 • En videreudvikling af CAN i Danmark er KABOGA. Det er specielt udviklet til anvendelse i botilbud og har en stærkere ressourceorientering end CAN, men er ikke valideret. KABOGA downloades her.KABOGA2.pdf  
 • Overhead om CAN downloades her. (Download)

 

Du kan lære at anvende CAN

 

 • Folkesundhed og kvalitet, Region Midtjylland  tilbyder 2+1 dages kurser i anvendelse af CAN.

   
 • Vi har afholdt et utal kurser med deltagere fra hele landet og uddannet CAN-instruktører. Information om tidspunkter for kurserne afholdes fås hos Uddannelsesafdelingen, Psykiatrien i Risskov

   
 • Kursusdeltagere der anvender CAN i deres daglige arbejde kan blive medlemmer af CAN-nettet, der løbende modtager informationer om anvendelsen af CAN.
 • Knud Ramian: Kan det dokumenteres - det sociale arbejde med sindslidende? En vejledning i brugen af CAN til systematisk dokumentation. 40 brugeres besvarelser fra Socialpsykiatrien i Odder er brugt som eksempel. 2002, 20 sider kr. 50-
 • Se resultatet af  CAN-undersøgelsen i Odder.......

CAN findes i flere  udgaver


 • Der een udgave til forskningsbrug og en udgave til klinisk brug.
 • Der findes en ganske kort version til lettere forskning CANSAS
 • Skemaerne er oversat og valideret på dansk. CAN i Danmark administreres af Folkesundhed og kvalitetsudvikling
 • Skemaet findes IKKE i elektronisk form, men kan rekvireres hos Knud Ramian, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.
 • CAN registerer på 26 områder såvel brugernes som fagfolks vurdering af det sindslidende menneskes behov, omfanget af og behovet for hjælp.

CAN SPØRGSMÅLENE (let redigeret):

 

 • Mangler du en tilfredsstillende bolig?
 • Har du vanskeligheder med at få tilstrækkelig kost?
 • Har du problemer med at passe dit hjem?
 • Har du problemer med den personlige hygiejne?
 • Har du problemer med at finde og fastholde regelmæssige og passende aktiviteter om dagen?
 • Har du fysiske svagheder eller fysisk sygdom?
 • Er du ofte uligevægtig, ængstelig eller deprimeret?
 • Har du selvdestruktive tanker?

 


 • Har du psykotiske symptomer, vrangforestillinger, hallucinationer, usammenhængende tanker eller ekstrem passivitet?
 • Har du fået mundtlig eller skriftlig information om din tilstand og din behandling?
 • Har du problemer med at tage dig af dine børn?
 • Mangler du grundlæggende skolefærdigheder?
 • Har du problemer med adgang til eller brug af telefon?
 • Er du til fare for andres sikkerhed?
 • Drikker du umådeholdent, eller har du problemer med at kontrollere dit alkoholforbrug?
 • Har du problemer med medicin eller stofmisbrug?
 •  Har du svært ved at komme i kontakt med andre?

 

 

 • Har du vanskeligheder med at finde en partner eller med at fastholde et parforhold?
 • Har du seksuelle problemer?
 •  
 • Har du problemer med at bruge offentlige transportmidler?
 • Har du problemer med at administere din økonomi?
 • Får du alle de økonomiske ydelser du er berettiget til?
 • Er du til gene for andre mennesker?
 • Har du problemer med at opretholde en fast døgnrytme?
 • Har du problemer med skiftende støttepersoner?
 • Er der problemer omkring koordination og sammenhæng i indsatsen omkring dig?

 

 

Anvendelse af CAN i Danmark

 

 • Nabo Center Amager har CAN som en del af deres virksomhedsplan for 2003
 • Madsen, M. B., X. L. Madsen og G. Rasmussen (2003). CAN- en måde at tænke på. Ergoterapeutuddannelsen,. Odense, Center for videregående Sundhedsuddannelser, Odense: 41sider. Læs resume.
 • Hansen, L. (2003). Hvor skal psykiatrien hen, når den skal ud? -et bud på fremtidig planlægning af den sociale indsats for sindslidende og deres pårørende i Hadsten Kommune. Hadsten, Lokalpsykiatrisk Støttecenter. Et oplæg lavet på baggrund af en CAN-undersøgelse af de socialpsykiatriske brugere  i Hadsten. Den elektroniske udgave af CAN er benyttet til undersøgelsen.
 • Center for evaluering har udgivet en særlig rapport om anvendelsen af CAN under danske forhold. Anne Jensen, "CAN i Danmark 2001" Center for Evaluering, 2001, En oversigt over hvad der er værd at vide om erfaringerne med brug af CAN i Danmark. Den kan købes ved henvendelse til Center for Evaluering.
 • CAN anvendes i Danmark i en række evalueringer og forskningsprojekter. Sidst har Odder Kommune fået gennemført en CAN-undersøgelse af deres socialpsykiatriske brugere.
 • Knud Ramian: "Kan det dokumenteres - det sociale arbejde med sindslidende?" En vejledning i brugen af CAN til systematisk dokumentation. 40 brugeres besvarelser fra Socialpsykiatrien i Odder er brugt som eksempel. 2002, 20 sider kr. 50-
 • Hans Knudsen, Ole Østergaard "CAN-undersøgelse i Odder Kommune" 2002, Rapporten er et eksempel på, hvordan CAN kan anvendes til dokumentation af det sociale arbejde i en kommune. Rapporten er udarbejdet af Hans Knudsen og Ole Østergaard. 67 sider kr. 50-
 • Udvalgte rapporter på Dansk
 • Center for evaluering Psykiatrien i Aarhus Amt. (1994). The Camberwell assesment of Need - Dansk Udgave : i samarbejde med PRiSM, Institute of Psychiatry, London. CAN - The Camberwell assesment of Need - Dansk vejledning i praktisk anvendelse.
 • Center for evaluering Psykiatrien i Aarhus Amt. (1995). Socialpsykiatrisk Evaluering af lokalpsykiatri syd - Del 1, Sammenfatning og konklusioner fra midtvejsevalueringen. Aarhus.
 • CAN-undersøgelse af den almenpsykiatriske gruppe i Lokalpsykiatri Syd. resume
 • Center for evaluering Psykiatrien i Aarhus Amt. (1995). Socialpsykiatrisk Evaluering af lokalpsykiatri syd - Del 2, Resultater og delkonklusioner fra midtvejsevalueringen. Aarhus.
 • Center for evaluering Psykiatrien i Aarhus Amt. (1995). Socialpsykiatrisk Evaluering af lokalpsykiatri syd - Delrapport: Samarbejde omkring udskrivninger på Psykiatrisk Hospital. Aarhus.
 • Seiersen, N. E. (1996). Anvendelsen af CAN ved evaluering af lokalpsykiatrien i de små kommuner omkring Randers - Resultater og erfaringer. : Center for Evaluering, Psykiatrien i Aarhus Amt.
 • Simonsen, E. (1996). Evaluering af projekt BOLAS. Et forsøg med støtte- og kontaktpersoner til sindslidende i Rosenholm, Midtdjurs og Rønde Kommuner. : Lokalpsykiatrien på Djursland,
 • Ramian, K. (1996, ). The Camberwell Assessment of Needs as an Instrument for Strategic Evaluation in Community Based programs for Psychiatric and Social services. A cross-case meta-evaluation. Paper presented at the 2. European conference on evaluation of psychiatric services, Verona, june 6-9,.
 • Center for evaluering, Psykiatrien i Aarhus Amt. (1997). Evaluering af socialpsykiatri Odsherred-

   

 

CAN i Europa

CAN er skabt af PRISM-gruppen på Institute of Psychiatry i London. Psykologen Mike Slade er ansvarlig for den engelske hjemmeside om CAN. Her kan du på engelsk finde de autoriserede svar på de fleste af de spørgsmål, der stilles om CAN. Hjemmesiden finder du ved at klikke her  CAN har godkendte oversættelser til mange sprog.

Den originale engelske version: CAN: Camberwell Assessment of Need Mike Slade, Graham Thornicroft, Linda Loftus, Michael Phelan and Til Wykes , College Publications Price: £45.00 No. of pages: 144p Format: paperback June 1999 ISBN 1 901242 25 0

 

CAN & GAS

CAN er et samtaleredskab som giver mulighed for mange slags aftaler om fremtidig hjælp. Ofte langt flere aftaler end det er muligt at realisere. For at få lavet succesrige målsætninger på vigtige områder kan det være nyttigt, at anvende GAS - Goal Attainment Scaling.  Der findes mere om metoden her. 

 

 


 

 

100613-102 160428 123

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.