| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

CaseStudiet

Page history last edited by Knud Ramian 2 years, 4 months ago

 

 

 

 

 

 

Her kan du 

 • Gå videre til den  2. udgave af "Casestudiet i praksis" egen hjemmeside med alle de ekstra godbidder klik her.
 • Se en kort introduktion til casestudiet på Wikipedia
 • få  inspiration til casestudier på forskellige ambitionsniveauer: Grøn, rød  og sort piste
 • følge med i relevante udgivelser om casestudiet og casestudier fra praksis.

 

Sidens indhold som links


 

Nyt

Under nyt lægger jeg information, som senere bliver lagt 'på plads'. Rubrikken gør nytte for læsere, der før har været her og vil se, hvad der er kommet til  senest.

 

 • Casestudiet i praksis er kommet i et tredje oplag. Så den kan stadig købes i boghandlen.  
 • Et enestående singlecasestudie: Riiskjær, Erik. (2019). I Patientens fodspor -gammel i det moderne sundhedsvæsen, Munksgaard.  
 •  Et link til casestudielitteratur hos SAGE: http://methods.sagepub.com/methods-map/single-cases
 • En interessant artikel om, hvordan man rapporter organisatoriske casestudier https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hsdr/hsdr04010#/s5 N. Ny af "Casestudiet i praksis". Den er opdateret med henvisninger til Yin's seneste bog (2014). Jeg har fået at vide, at bogens stærke sider er: 
  • Let at læse og med lærerige eksempler.
  • God at bruge som en rigtig vejledende håndbog hele vejen igennem. Den kan hele tiden fortælle:Hvad gør jeg nu. Derfor er det en bog man køber, fordi man skal bruge hele tiden. 
  • Bogens hjemmesider er guldgruber af viden om casestudier. 
  •  
 • Den svenske socialstyrelse har udarbejdet en grundig praksisorienteret vejledning i "Single case experimental design".
  De kalder metoden for MOS målinriktad og systematisk utvärdering af indsatser för enskilda personer -
  Der er nogle svenske referancer i bogen. Resultatet foreligger som en vejledning på svensk. Se her.
   
 • Tidsskriftet Evaluation har et helt særnummer om casestudier: Evaluation, July 2013 vol. 19  Læs mere her
   
 • Robert K Yin Case Study Research Design and Methods Fifth Edition, 2014 er udkommet i løbet af sommeren 2013! Læs mere her

 

 • "Casestudiet i praksis" 2. udgave er udkommet på Hans Reitzels forlag. Bogen er fornyet, gennemskrevet og alle referencer er opdaterede. Bogen har sin egen hjemmeside. Se den her. 

 

 • En spændende artikel om forskellige måder at definere casestudiet på. VanWynsberghe, R. and S. Khan (2007). "Redefining case study."
  International Journal of Qualitative Methods, 6(2): Article 6.  artiklen kan downloades her i fuld tekst: http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/6_2/vanwynsberghe.pdf   

 

 

Igang med casestudiet?

Hvis du vil i gang med casestudiet

 

1. Læs bogen - læs en intro til casestudiet Casestudiet kort eller denne  Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report13(4), 544-559. Retrieved from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf

 

2. Vælg dit ambitionsniveau på nedenstående liste og søg videre på denne side.

 

Casestudiet kan have mange ambitionsniveauer. Der findes forskellige typiske anvendelser, som hver har deres egne kvalitetskrav.

 • Sort piste
  • Disciplinforskning - fx. kandidatspecialer,  ph.d.undersøgelser varighed 6 mdr. -
  • Sektorforskning - fx.evalueringer, specielt projektevalueringer.
 • Rød Piste
  • Praksisforskning - fx. arbejdspladsundersøgelser, bachelor-, master-, og diplomopgaver. Der vil være 10 uger til undersøgelsens gennemførelse.
  • Nyhedsforskning - fx. dybdeborende journalistik
 • Grøn piste
  • Mini-undersøgelser - anvendes som hurtige casestudier eller til undervisningsbrug. Gennemføres typisk på en uge. 
  • Brugerforskning - fx. sagsopklaring

 

3. Find gode eksempler på casestudier. Helst nogen som du kan efterligne eller bygge videre på. Der findes et udvalg i Casestudiebanken.  Søg selv på nettet. Brug evt. søgemaskinen nederst på siden.

 

4. Spørg nogen, der har forstand

 

Casestudiet som miniundersøgelser - Grøn piste

Minicasestudier er typisk undersøgelser, der kan gennemføres med en eller to ugers arbejdstid. Anvendes i praksis eller til undervisning.

Vil du vide mere, skal du følge sporet her: ResearchLight

Der findes en programteori for kurset "Et casestudie på 5 dage" Se CaseKursus

 

 

 

Casestudiet i praksisbaseret forskning - Rød piste

Casestudier som praksisforskning strækker sig typisk over 40-60 arbejdsdage ofte fordelt over et års tid eller de gennemføres i forbindelse med en bacheloropgave eller en masteropgave.

Du kan følge sporet her --> Praksisforskning

Der er meget  håndværk i casestudier. Man skal kunne noget om tidsplanlægning, budgetlægning, formidling etc. Det kan du læse mere om på  siden, der hedder Casestudiets organisation

 

Eksempler

 

 • Du kan finde mange eksempler på casestudier på denne side Casestudier og fag
 • Den svenske socialstyrelse har udarbejdet en grundig praksisorienteret vejledning i "single case experimental design". De kalder metoden for MOS målinriktad og systematisk utvärdering af indsatser för enskilda personer - Der er nogle svenske referancer i bogen. Resultatet foreligger som en vejledning på svensk. Se her.

 

 • Anvendelse af feed-back i recovery orienteret rehabilitering er temaet for Helle Obbekærs nye masterafhandling: Obbekær, H. (2010). Casestudier om betydningen af anvendelse af feed-back i psykosocial rehabilitering. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Uddannelse og kvalitet. Odense, Syddansk Universitet. Master i rehabilitering: 47 sider
   Gennem 4 casestudier dokumenterer hun, hvordan CDOI-baseret rehabilitering (Client –Directed – Outcome – Informed), kan foregå, når det anvendes i et bofællesskab, hvordan det virker, og hun viser hvem, der kan få mest glæde af metoden. Download afhandlingen her.

 

 • Her er et casestudie som bachelorprojekt i ergoterapi. Sørensen, D. R., Panikovski, P. J., & Rasmussen, M. B. (2008). Et tilbud til kræftramte.pdf University College Lillebaelt, Odense. 

 

 • I Den Sociale kvalitetsdatabase kan man finde nye casestudier ved at søge her

 

 

Litteratur om casestudiet i praksis - Rød piste

 

Nogle udvalgte findes nedenfor:

 • Robson, C. (2007). How to do a research project - A guide for undergraduate students. Malden: Blackwell Publishing.

Robson er en engelsk psykolog som har skrevet en af de bedste bøger om forskning i praksis: Real World Research. Han fjernede skellet mellem kvalitativ og kvantitativ forskning ved i stedet at skelne mellem fixed eller flexible designs. En rigtig nyttig sondring. Den er stor, men til gengæld utrolig klog og praktisk. Nu har han lavet en begynderbog med en fin lille introduktion til casestudiet.

 

 • Robert K Yin (2004) Case Study Methods,  17 siders grundlæggende introduktion til casestudiet, som Yin forstår det http://www.cosmoscorp.com/Docs/AERAdraft.pdf 

 • Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research - A practical Guide for Beginning Researchers. New York: Teachers College Press, Colombia University.

Det er en hurtig læst bog på 105 sider. Hvor 'Casestudiet i praksis' handler om casestudiets strategiske overvejelser, bruger denne bog siderne på nytttige metodiske anvisninger for begynderen.

 

 • Salminen, A.-l., Harra, T., & Lautamo, T. (2006). Conducting case study research in occupational therapy. Australian Occupational Therapy Journal, 53, 3-8.

 

 • Dattilio, F. M. (2006). Does the case study have a future in the psychiatric literature? International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 10(3), 195-203.

 

 • Elliott, R. (2002). Hermeneutic Single-case efficacy design. Psychotherapy Research, 12, 1-21. En interessant artikel om den analytiske logik i casestudier af behandlingsforløb.

 

 

Supplerende nyere litteratur på dansk

 

Der er i bogen henvisninger til litteratur om konkrete dataindsamlings- og analysemetoder. Her er nogle til nye bøger, som ikke er med i bogen:

 

 • Antoft, R. and H. H. Salomonsen (2007). Det kvalitative casestudium Håndværk & horisonter : tradition og nytænkning i kvalitativ metode. R. Antoft, M. H. Jacobsen, A. Jørgensen and S. Kristiansen. Odense Syddansk Universitetsforlag: s. 29-57. En introduktion til en sociologisk tænkning omkring casestudiet med mange eksempler.
 • Boolsen, M. W. (2006). Kvalitative analyser. København, Socialpædagogisk Bibliotek, Hans Reitzels Forlag.

Som titlen helt enkelt siger, er dens stærke side dens indføring i konkrete metoder til analyse af kvalitative data.

 

 • Henning Olsen, (2006). Guide til gode spørgeskemaer, København, Socialforskningsinstituttet.

En lille overkommelig bog med de konstruktive råd som Henning Olsen gennem sine årelange analyser af fejlkilderne i survey-undersøgelserne er nået frem til.

 

 • Fangen, K. (2004). Deltakende observasjon. Oslo: Fagbokforlaget. En godt anmeldt bog om deltagende observation. Jeg har ikke selv læst den endnu. Er der andre, der har?

 

Casestudiet i disciplinforskning - Sort piste

Referencerne her  hører til i den tungere ende og har mest relevans for de, der anvender casestudiet til ph.d, post graduate studier eller evalueringsforskning mhp. publicering i internationale tidsskrifter.

Der findes efterhånden mange ph.d afhandlinger, der anvender casestudiet.

 

Eksempler

 • Pia Kjellberg har på DSI lavet en række casestudier om anvendelsen af evidens og kliniske retningslinjer. Klinisk praksisvariation og kliniske retningslinjer i sociologisk nyinstitutionelt perspektiv. downloades her.

 

Nyere litteratur på engelsk - Sort piste

 
Der DDer er en del forfattere, som i disse år har skrevet på bøger om casestudiet. Her er et par nyere engelske titler:

 

 •             Robert K Yin's casestudiebog er kommet i 5. udgave.  Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (Fourth., p. 260). SAGE Publications Inc. Bogen er en gennemskrivning og modernisering af tredie udgave. Der er 50 nye eksempler på casestudier. Der er nu en længere drøftelse af casestudiedesign i forhold til eksperimentel design. Det er bliver  gjort helt klart, at casestudiets styrke er 'konkrete fænomener' og ikke abstrakte begreber. Der er et bedre afsnit om formulering af forskningsspørgsmål. Der er langt flere krydshenvisninger i bogen - som alt i alt fremtræder smartere end sin forgænger.

 

         

Hvordan får kombineret praksisorienterede casestudier med kravene til ph.d.undersøgelser? Det stiller særlige krav, der er skrevet om her. Herr, A. K. G., & Anderson, G. L. THE ACTION RESEARCH DISSERTATION. En god anmeldelse af bogen findes her: Review Essay: From Local Practices to Public Knowledge: Action Research as Scientific Contribution. . Text.Serial.Journal, . Retrieved August 11, 2008, from http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/989.

 

 • Dul, J., & Halk, T. (2008). Case study methodology in business Research. Oxford: Butterworth-Heinemann.

 

 • Gerring, J. (2007). Case Study Research.Principles and Practicies New York: Cambridge University Press.

John Gerring er vist, hvad vi ville kalde for politolog, men han er meget optaget af samfundsvidenskabelig metodologi i almindelighed. Tilsvarende forsøger han at behandle casestudiet generelt, men på et højt niveau. Bogen er absolut ikke for begyndere. Til gengæld kan man blive rigtig klog af bare at læse hans overvejelser om hvad en case overhovedet er. Da de fleste af hans eksempler er politologiske er den ikke så bredt anvendelig, som mange forfattere inklusive mig selv tror.

 

 • John Gerring har en række nyere artikler om casestudiets logik. Alle artikler kan downloades fra Gerrings hjemmeside, der findes her.

 

 • Gerring, J. (2007). Review Article: The Mechanismic Worldview: Thinking Indside the Box. Britical Journal of Political Science, 37, 1-19.

 

 • Gerring, J., & McDermott, R. (2007). An experimental Template for Case Study Research. American Journal of Political Science, 51(3), 688-701.

 

 • Gerring, J. (2006). Single-Outcome Studies: A Methological Primer. International Sociology, 21(707-734). Gerring analyserer forskellen mellem "single outcome studies" og andre casestudier. Single-OUtcome studier svarer lidt det Yin kalder holitiske casestudier. Se CiP s. 81-83. Han argumenterer for at der er en række forskelle såvel i dataindsamling som i analyse, der gør Single-Outcome- studies specielle.

 

 • Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case-Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative options. Political Research Quarterly, In press.

 

 • Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis: Guilford Press.
  Stake er en af de 'store'og fortaler for det beskrivende feltstudiebaserede casestudie. Jeg er ved at læse bogen, der er optaget af hvordan man kan lave sammenlignende casestudier, når analyseenheden ikke er et konkret fænomen, men et koncept fx. den samme metode anvendt i forskellige kulturelle sammenhænge. I stedet for analyseenhed eller casen taler han om "The Quintain". Et begreb skabt til lejligheden. Bogen er på 340 sider, men er kun en delrapport fra evalueringen af det amerikanske "step-by-step-program", der implementeres i 30 lande.

 

 • David, M. (Ed.). (2006). Case Study Research. bd. 1-4 London: SAGE. Dette firebindsværk er en samling af klassiske artikler. Den har interesse for de, der er interesseret i casestudiets metodologi.  Den indeholder artikler om casestudiet fra videnskabskabelige tidsskrifter, som ofte citeres, men ikke er så let tilgængelige. Her er de samlet. Bøgerne kan lånes via Statsbiblioteket. Du finder den omfangsrige indholdsfortegnelse her.

 

 • Yin, R. K., & Davis, D. (2007). Adding new dimensions to case study evaluations: The case of evaluating comprehensive reforms. New direction in Evaluation(113), 75-93. I CiP refereres denne artikel som værende "in press" Den er nu udkommet. Yin anvender casestudielogik på evaluering af nationale reformer og viser specielt problemerne med at adskille fænomen og kontekst og tage hensyn til, at det samme 'fænomen' ser meget forskelligt ud i forskellige sammenhænge.

 

 • Multicasestudier bliver svære at have med at gøre når antallet af cases kommer over 6-8. Ragin har udviklet strategien: Qualitative comparative analysis (QCA) til dette formål. Den er ikke hyppigt forekommende på praksisfeltet, men her er et rigtig godt eksempel som illustrerer medtodens muligheder og begrænsninger: Marx, A., & van Hooegem, G. (2007). Comparative configurational case analysis of ergonomic injuries. Journal of Business Research, 60, 522-530.
 • VanWynsberghe, R., & Khan,, S. (2007). Redefining Case Study. Retrieved May 28, 2010, from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/6_2/vanwynsberghe.htm . Denne artikel giver en oversigt over de mest centrale definitioner af 25 forskellige måde casestudiet på. De ender med at konkludere, at casestudiet, hverken er en metode, et forskningsdesign eller en metodologi. De afviser Yin's opfattlse af casestudiet som en forskningsstrategi, fordi Yin er for naturalistisk. Casestudiet kan kun beskrives som prototype, der kan indeholde forskellige elementer af 7 forskellige træk.
  De behandler også den evige diskussion om forholdet mellem casen og analyseenheden. Det sker ved at vise, forskellige paradigmers anvendelse af casestudiet, men ingen af dem giver klare svar på, hvordan forholdet mellem analyseenhed og case kan afklares fra starten. Casestudiet udvikler nemlig sin forståelse og afgrænsning af analyseenheden undervejs i undersøgelsen.

   

 

Anmeldelser af Casestudiet i praksis.

 

 • Fysioterapilærer, MPH Marianne Lindahl fra CVU SYD offentliggjort sin anmeldelse i Fysioterapeuten. Den kan også downloades her lindahlanm.pdf.
 • Seniorforsker, sygeplejerske, ph.d. Ingrid Egerod fra Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning har anmeldt bogen i Sygeplejersken nr. 11,2007 s. 69. Anmeldelsen kan downloades her: Egerodanm.PDF
 • Cathrine Haukrogh, Frederiksberg Seminarium har anmeldt bogen på de lærerstuderens landsnet
 • Psykolog Jónas Gústafsson Psykologcentret i Herning, har anmeldt Casestudiet i praksis i Dansk Psykolog Nyt. Læs anmeldelsen her.
 • Udviklingskonsulent, cand.scient.pol. Runa Bjørn's anmeldelse i Videncenter for Hjerneskades blad Fokus Læs her
 • Gunnar Greens anmeldelse i Folkeskolen se her.

 

 

 

 

Ressourcer til casestudier

 

 


07071397, 0820 32,1027 155, 080309-285, 080619-563, 081101-705, 090209- 723, 090628-886, 100111-1235, 100527-1648, 10903-1719 101228-2027 110528- 2492 120217-3020 120429- 3251  120625- 3436 120804- 3436 130124 3935 130625 4334 131103 4572 1408012 5242 150215 5618 160508 6803 170625 7422   181020 8010  200421 8715 201025  8810  210930 8959

 

 

 PR: wait...  I: wait...  L: wait...  LD: wait...  I: wait... wait...  Rank: wait...  Traffic: wait...  Price: wait...  C: wait...
 

If you add a new topic, please add it to this list on the main page so people can easily find it.

 You can easily add a new page by creating a wiki link with the title of the page like  Car Shipping
 you want to create on the front page. Then, when you click on that link, you will be taken to a new page that you can add to.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.