| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

DefinitionsDiskussionen

Page history last edited by Knud Ramian 9 years, 11 months ago

 

Denne side skal dække diskussionen om praksis & forskning modeller.

Denne side er en del af temaet Praksisforskning

 

Praksisforskning er et internationalt fænomen

Det har mange forskellige ansigter, der er i hvert fald mange betegnelser for fænomener, der vil kalde sig noget med praksis og forskning. Det fortæller måske om, at der er tale om en vigtig sag.  Forskellige forskningsfelter og praksisfelter udvikler hver deres  traditioner og deres definitioner. Snart bruges det til at beskrive et forsknings fokus, hvem der laver forskningen eller hvordan praksis og forskning samarbejder. 

 Vil man studere fænomenet, skal man ikke kun søge i de videnskabelige tidsskrifter, men kan man søge med Google efter 

 

 • Practitioner research (1990)
 • Practitioner based enquiry(2000)
 • Practice based research (2007)
 • Empirical Practice (1960)
 • Explorative pratice 
 • Practice led research 
 • Practice research (1989)
 • Practice oriented research (2007)
 • Real world research,
 • Insider Research 
 • Practical Research
 • The scientist practitioner,(1984)
 • Practioner-scientist collaboration
 • Practitioner Action Research
 • Collaborative practitioner research network

 

Man kan forholde sig til forvirringen på mange måder:

 • Man kan lade sig forvirre,
 • finde diskussionen meningsløs
 • man kan studere forvirringen  
 • man kan muntre sig med den 
 • man kan undre sig over den
 • man kan kaste sig ud i løjerne 

 

For tiden synes jeg det klogeste, der bliver sagt om sagen, siges i Holland. Læs mere på siden om praksis orienteret forskning her.

 

Henvisninger fra Google Scholar: 

 

Working together–innovative collaboration in social care research

J Fleming, P Beresford, C Bewley, S Croft, F Branfield… - Qualitative Social Work, 2013

 

“KNOWLEDGE BASED PRACTICE”: SOME MODELS OF RESEARCH AND PRACTICE COLLABORATIONS

M Fuary

 

Going beyond procedure Engaging with the ethical complexities of being an embedded researcher

H Rowley - Management in Education, 2014 - mie.sagepub.com

55 dage siden - Abstract This article is a reflection upon the ethical dimension of my work 
and practice as an embedded researcher during my doctorate. To begin with, I describe my 
experiences of gaining ethical approval from The University of Manchester while also ...

 

 

 

Praksisforskning er også et dansk fænomen

Begrebet praksisforskning anvendes også på dansk og forvirringen findes også her med særlige danske undertoner. Der er gang i mange initiativer under begrebet praksisforskning. Begrebet praksisforskning - fortæller som begrebet kræftforskning noget om genstanden for forskningen. Genstanden er - praksis - typisk professionel praksis.  Der er forskellige opfattelser af, hvordan den laves og hvem, der laver den. Den kan styres af universiteterne, af praksis, af servicebrugerne eller i meget forskellige samarbejdskonstellationer.

 

 • Der er praksisforskning som er en organisationsform mellem forskning og praksis på Aalborg Universitet. Læs Lars Uggerhøj

 

 • Den kritiske psykologi har gennem mange år brugt praksisforskning som betegnelse for deres forsknings fokus: Menneskelig praksis. Læs om en tværinstitutionel forskergruppe på RUC

   

 • Et bredt favnende praksisforskningsnetværk findes på Den Sociale Højskole i Århus. Man kan følge med her

 

 • Praksisbaseret forskning drives fra Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Læs mere her

 

 • På institut for kunst- og kulturvidenskab på KU taler de også om praksisbaseret forskning. Læs her. Her opdagede jeg, at der i denne verden  af kunst og kultur er en helt, helt anden opfattelse af praksisbaseret forskning. Se baggrunden her 

 

 

 

Referencer

 • Lunt, N. T., et al. (2012). "Networkning practitioner research: Synthesising the state of the art." European Journal of Social Work(1-19). 
 • Bleijenbergh, I., et al. (2011). "Methodological criteria for the internal validity and utility of practice oriented research." International Journal of Methodology 45(1): 145-156 
 • Verschuren, P. J. M. (2009). Why a methodology for practice-oriented research is a necessary heresy. Nijmegen, Radboud University Nijmegen. 
 • Dul, J. and T. Hak (2008). Case study methodology in business Research. Oxford, Butterworth-Heinemann. 
 • Uggerhøj, L. (2011). "What is Practice Research in Social Work - definitions, Barriers and Possibilities." Social work & Society 9(1): 45-59.
 • Kjærsdam, W., et al. (2011). "Forskning tæt på praksis  - et forhindringsløb." Social forskning(1): 11-12.  
 •  Ramian, K. (2009). Evidens på egne præmisser. Psykolog Nyt, 63(2), 18-25 
 • Borg, T., Bundgaard, K. M., & Rasmussen, J. (2007). Praksisforskning. In T. Borg, U. Runge, J. Tjørnov, Å. Brandt & A. J. Madsen (Eds.), Basisbog i ergoterapi (pp. 646-679). København Munksgaard.

 

090109 ,130205 9 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.