| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Browse and search Google Drive and Gmail attachments (plus Dropbox and Slack files) with a unified tool for working with your cloud files. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Evidens på egne præmisser

Page history last edited by Knud Ramian 11 years, 4 months ago

 

Udsigten fra kursuslokalerne på Vejle Fjord

 

Kurset "Evidens på egne præmisser"  er udviklet som en del af Research Light konceptet. Læs om ResearchLight

 

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne overblik over enkle metoder til at dokumentere og vidensbasere det daglige arbejde.

 

Indhold

Under overskriften Research Light præsenteres dokumentationsmetoder, der kan tilpasses en travl hverdag. Der vil blive vejledning i at planlægge gennemførelsen af forskellige former for mini-undersøgelser.

 

Varighed

Kurset strækker sig over 2 dage så deltagerne i den mellemliggende periode har mulighed for at afprøve metoderne.
Skal denne mulighed udnyttes forudsætter det, at der er minimum 3  helst 5 arbejdsdage til rådighed i mellemperioden.

 

Deltagere

Personale inden for sundhedsprofessionerne, med interesse for dokumentation, ledere med ansvar for dokumentation af kerneydelser samt udviklings- og projektmedarbejdere.
For at få mest udbytte af kurset anbefales det at man er to fra hvert arbejdssted.
Deltagerne skal selv medbringe pc til kurset.

 

Form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion

 

Underviser

 

Tidspunkt

Efter aftale
 

Pris og tilmelding 

Oplyses ved henvendelseKursusprogram

Dato   Indhold Kommentarer 
x/x Første dag 9-12
 • Videnskabende strategier fra RCT til RL
 • Principperne i  Research Light
 • Gennemgang af de forskellige metoder
 • Drøftelse af temaerne til undersøgelse
13-16
 • Arbejde med forskningsprotokollen
 • Forskningsspørgsmål og analyseenhed
 • Dataindsamling og dataordning
   
 
x/x Mellem perioden I den mellemliggende periode skal der anvendes 4-5 dage på gennemførelse af en undersøgelse. Deltagerne har adgang til en elektronisk diskussionsgruppe og database.  Der vil være mulighed for mail-konsultationer undervejs.  
x/x Anden dag På den anden kursusdag deles erfaringerne og der undervises og planlægges med  hovedvægten på forandringsarbejde i praksis.
 • Vidensdeling omkring undersøgelserne
 • Arbejdet med konklusioner
 • Forandringsarbejde
 • Udvikling af små undersøgelser til større undersøgelser.
 • Evaluering
 
  Efter perioden Adgang til Research Light netværket og Research Light banken i et halvt år efter afslutning af kurset  

 

 Kursusevaluering

Evalueringen har fokuseret på deltagernes parathed til at lave Research Light. Den peger på en meget parathed som forudsiger at deltagerne fortsat vil anvende metoderne.  Download resultatet af evalueringsskemaerne

 Vejle 2008 her.

 


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.