| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Browse and search Google Drive and Gmail attachments (plus Dropbox and Slack files) with a unified tool for working with your cloud files. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

FredericiaMetode

Page history last edited by Knud Ramian 11 months, 2 weeks ago

 

 

Programteori-udvikling i Socialpsykiatrien i Fredericia 2007-2008

 


 

 

Baggrund

Socialpsykiatrien i Fredericia har i 2007 arbejdet med metodebeskrivelse ved hjælp af program-teori for alle grupper i socialpsykiatrien.

Programteoriudvikling i denne udgave er et værktøj til opsamling og strukturering af faglige erfaringer på en måde, der giver mening for de fagfolk, der arbejder med dem. En programteori er et af elementerne i Vidensbaseret arbejde.

 

Forløb

2007 Programteoriudviklingen er forløbet over 2007, og alle datoer har været planlagt fra start for at sikre projektets prioritet. Se detaljeret projektbeskrivelse her.

2008 Systematisk udvikling af en model for arbejdet med indsatsplaner.

2009 Erfaringsindsamling og status. Systematisk opsamling gennem 2 måneder. Se oversigt over temaer til erfaringsopsamling.

2009 - ultimo Eksempel på en dag til erfaringsopsamling.

 

Eksempel på forløbet  ved udvikling af en programteori

 

Juni 2007

 • Fælles introduktions-temadag: Introduktion til Programteori v. Knud Ramian

 

Ultimo august/primo september 2007

 • 2 x 1 hel programteori arbejdsdage (1 arbejdsdag for hver enhed)

 

September/oktober 2007

 • Viderearbejde på programteorier m. Skriftlig/telefonisk konsultation + 1 konsultationsdag med Birgitte Ahlgreen og Hanne Chone

 

Oktober 2007

 • Fælles midtvejs-temadag: præsentation af 1. udkast til programteorier

 

November/december 2007

 • Målgruppehøringer/brugerinterview

 

Januar/februar 2008

 • Færdiggørelse af programteorier m.
 • Skriftlig/telefonisk konsultation +1 konsultationsdag m. 2 konsulenter med Birgitte Ahlgreen og Hanne Chone

 

Marts 2008

 • Fælles afslutnings-temadag: Drøftelse af fælles temaer samt
 • Introduktion til integration og videreudvikling af programteorierne Med Birgitte Ahlgreen og Knud Ramian

 

 

Gruppernes programteorier

Resultatet af forløbet er blevet en række flotte programteorier. De kan downloades nedenfor, men vær opmærksom på, at når du læser dette allerede er de allerede under videreudvikling.

 

Bostøtten

Aktivitetshuset Ekspressen

Jobkonsulenter

Sagsbehandlere

Støtte-Kontaktpersoner

Ungeprojektet

 

Udnyttelse og fastholdelse

Socialpsykiatrien er igang med at iværksætte en række beslutninger omkring udnyttelse og fastholdelse

Kontakt Socialpsykiatrien i Fredericia

 

Materiale

 


080313-0 080509-78, 080520-115

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.