| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

KnudRamian

Page history last edited by Knud Ramian 5 months, 4 weeks ago

 

 

 

Hej!

Måske skal du mest læse om casestudier, vidensbaseret arbejde, socialpsykiatri  eller om gamle voksne. Så skal du gå til forsiden af dette site. 

 

Denne side indeholder  kun oplysninger om, hvad jeg arbejder med, oplæg jeg har holdt, overheads og hvad jeg ellers har skrevet og bedrevet

 

 

 

Indholdsfortegnelse med links


 

 

Knud Ramian,

Vidensudvikling

seniorkonsulent, psykolog, specialist i arbejds- og organisationspsykologi, longevity, tankevækker

 

Kontakt

 

Privat: Englodden 6, Storhøj, 8320 Mårslet 

 

Direkte telefonnummer

 

 • Privat 8627 4042
 • mobil 53531781

 

E-mail adresse

Privat: Knud Ramian, Privat

Arbejde: Knud Ramian, Arbejde

 

Igangværende opgaver 2024
 
 

FUAM - Foreningen til udvikling af alderdommens muligheder

 • Redaktion af FUAM's blad Du finder numrene her.
 • Etablering af samtale cafeer i efteråret 2021

 

Foredragstitler: Om hverdagsliv og aldringsprocesser

 

 •  2024 Opdag dine alderismer og forlæng dit liv

 

 • 2023 Glem alt om den 3.alder - Du har 10 liv

 • Mere liv i hverdagen

 

 • Livets langsigtede virkninger

 • Et uhøjtideligt causeri om, hvordan vi former vores alderdom fra vi er 18. Baseret på bogen af samme titel.

 

 • Livets blandede bolcher

 • Et andet uhøjtideligt causeri om, hvordan livskvalitet er meget mere end lykke og ændrer sig gennem livet, så vi måske aldrig finder ud af, hvad livskvalitet er, før det er noget, der var.

 

 • Det grå guld skal pudses

 • Seniorpolitik er som regel, noget man bruger for at få folk ud af arbejdsmarkedet. En offensiv seniorpolitik får folk til at blive, men mange ved ikke, hvordan man gør. Det ved jeg. Det er derfor, jeg er seniorkonsulent. Seniorpolitik

 

 

Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde

Hvordan skal man forstå behandlingspsykiatriens og socialpsykiatriens faglige kulturer? Hvad det betyder for tværgående samarbejde?

 

 

Vidensbaseret arbejde

 

Alderdom

Hverdagslivet i alderdommen er en hobby som har fulgt mig gennem snart 35 år.

 

 

Takster 2024

 • Efter aftale   

 

Knud Ramians CV

Læs om min fortid

 

 KnudSkrev

Læs om, hvad jeg har skrevet og download artikler. Nedenfor ser du de sidste par år.

 

2021

 • Ramian, K. (2021). "Hvorfor spise D-vitamin." Nyt fra FUAM 41(1): 1. 
 • Ramian, K. (2021). "Kan jeg forlænge mit liv med 2 HLY? ." Nyt fra FUAM 41(3): 2. 
 • Ramian, K. (2021). "Den farlige alderisme." Nyt fra FUAM 41(3): 2. 
 • Ramian, K. (2021). "Kan du cykle på din ipad eller kender du dine drivkræfter." Nyt fra FUAM 41(4): 5. 
 • Ramian, K. (2021). "Hvad synes du om gamle voksne?" Nyt fra FUAM 41(5): 3. 
 • Ramian, K. (2021). "Oppe i årene - Hoppe i årene." Nyt fra FUAM 41(6): 2.

 

2020

 

 • Ramian, K. (2020). "Den livslange opdagelsesrejse." Nyt fra FUAM 40(1): 2. 
 • Ramian, K. (2020). "Positiv aldring -på trods." Nyt fra FUAM 40(1): 2. 
 • Ramian, K. (2020). "Ældrejammerrock  alderdommen udsat for Bo Schiøler."  40(2): 1. 
 • Ramian, K. (2020). "Øl, ost og ældrepleje." Nyt fra FUAM 40(2): 2. 
 • Ramian, K. (2020). "Tanker om at lukke sig op for de særligt udsatte og indsatte." Nyt fra FUAM: 1.
 •  

 

2019

 • Ramian, K. (2019, 27.05.2019). Opråb til de 40-50-årige: Har I tænkt over jeres pensionistliv? Ellers kom i gang. Kronik Jyllandsposten
 • Ramian, K. (2019). Nye kure til opnåelse af langlivethed. Nyt fr FUAM, 38(1), 3. 
 • Ramian, K. (2019). Den oversete hær af ‘ufrivillige’. Nyt fra FUAM, 39(1), 2.

 

2018

 •  Gustafsson, J & Ramian K. (EDS) Borgerens stemme som helende kraft -  9 artikler om veje til magt over eget liv. Social Kritik. 2018;155(nov).
 •  Tove, H., & Ramian, K. (2018). Mærk forskellen besøg dit plejehjem. Nyt fra FUAM, 38(2), 3. 
 • Ramian, K., & Jensen, A. G. (2018). Et FUAM-tema: Den ældrevenlige by. Nyt fra FUAM, 38(2), 3. 
 • Ramian, K., & Holm, T. (2018). Hvad vil det sige at blive gjort handicappet. Nyt fra FUAM, 1. K, R. (2018). Hjælp, min levealder stiger med 20 minutter om dagen. Kronik i Aarhus Stiftstidende
 • K, R. (2018). Hjælp, min levealder stiger med 20 minutter om dagen. Aarhus Stiftstidende. 12.8.2018
 • Ramian, K. (2018). Kan tro flytte bjerge? . Nyt fra FUAM, 1. 
 • Ramian, K. (2018). Gode vaner til mit lange liv. Nyt fra FUAM, 38(2), 3. 
 • Gustafsson, J., & Ramian, K. (Eds.). (2018). Borgerens stemme som helende kraft -  9 artikler om veje til magt over eget liv (Vol. 155).

 

 

2017

 

 • Sørensen, L. J., Overgaard, K., Ramian, K., & Beyer, J. (2017). Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer  helbredet i forbindelse med 2 rapport fra det videnskabende netværk GAU.  DEFACTUM, Region Midtjylland,  99 sider
 • Ramian, K. (2017). Skønheden i de lange liv -anmeldelse. Nyt fra FUAM, 37(1), 1. 
 • Ramian, K. (2017). Gør noget ved din livshistorie. Nyt fra FUAM, 37(1), 3. 
 • Ramian, K. (2017). De gamle og kommunevalget. Nyt fra FUAM, 37(1), 2. 
 • Ramian, K. (2017). 48 minutter er nok. Nyt fra FUAM, 37(2), 1. 
 • Ramian, K. (2017). Pas dine børnebørn - så lever du længere. Nyt fra FUAM, 37(2), 2. 
 • Ramian, K. (2017). Drukner samværet i IT-bølgen. Nyt fra FUAM, 37(2), 3. 
 • Ramian, K. (2017). Redaktøren er blevet seniorist. Nyt fra FUAM, 37(2), 2. 
 • Ramian, K. (2017). Kan vi afskaffe alderdommen. Nyt fra FUAM, 37(2), 2. 

 

 

2016

 • Ramian, K., Thygesen, R., Pedersen, L., Vorre, R., Bording, L., & Lyngdahl, T. (2016). Tættere på praksis Bemærkninger om 'Socialstyrelsens "Resultatdokumentation og evaluering -  Håndbog for sociale tilbud.  (Ed.). Aarhus.
 • Ramian, K. (2016). LIvshistorien som behandlingsmetode. Nyt fra FUAM, 36(1), 16-17. 
 • Ramian, K. (2016). Om at fortælle til sine børn. Nyt fra FUAM, 36(1), 9-11. 
 • Ramian, K. (2016). Mulighederne mellem generationerne - den professionelle reservebedste. Nyt fra FUAM, 36(2), 16-17. 
 • Ramian, K. (2016). Hvor bliver ensomheden af. Nyt fra FUAM, 36(2), 8-12. 
 • Ramian, K. (2016). Forskning i livshistoriefortælling
 •  Life Review litteratur  v1.1. Lifo-netværket. Aarhus. 
 • Ramian, K. (2016). Praksisbaseret forskning i videnskabende netværk  - orienteringspapir. Vidensbaseret arbejde(1), 1-11. 
 • Mygind, O., Bangshaab, J., & Ramian, K. (2016). Hverdagslivet - en livsvigtig opgave. In A. M. Beck, B. Højlund, & L. S. Thomasen (Eds.), At skabe gode dage - Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv  [To create good days - Everyday life in a gerontological perspective] (pp. 136 sider). Gråsten: Dansk Gerontologisk Selskab.
 •  

2015

 • Ramian, K. (2015). Hverdagsliv og livskvalitet. Aarhus, VEGA-netværket: 6 sider. 
 • Ramian, K. (2015). Kan erfaringer blive til viden? - Metodeerfaringer fra Projekt “Recovery og dokumentation” Århus, Interessegruppen for dokumentation og forskning: 18 sider. 
 • Ramian, K. (2015). Casestudiet i praksis. København, Hans Reitzels Forlag. 
 • Ramian, K. (2015). "Dogmeregler om praksisnær viden." Videnbaseret praksis(5). 
 • Ramian, K. (2015). "Er det usundt og dyrt og blive på arbejdsmarkedet?" Nyt fra FUAM 35(1): 15. 
 • Ramian, K. (2015). "Slut med omsorgen." Nyt fra FUAM 35(1): 3. 
 • Ramian, K. (2015). "Sociale eksperimenter i videnskabende netværk." Social Kritik(142): 26-35. 
 • Sørensen, L. J., et al. (2015). Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer i hverdagen i forbindelse med aldring. Aarhus, CFK- Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: 35. 
 • Ramian, K., et al. (2015). LTV - Livsorienteret teknologivurdering skaber mere liv i gamles hverdag  v1.5. Aarhus, Dansk Gerontologisk Selskab: 17 sider. 
 • Ramian, K. (2015). "Sanghefte: Tre viser til gamle voksnes fødselsdage." Nyt fra FUAM 35(1): 3. 
 • Ramian, K., et al. (2015). LTV - Livsorienteret teknologivurdering skaber mere liv i gamles hverdag  v1.5. Aarhus, Dansk Gerontologisk Selskab: 17 sider.

 

 

2014

 • Ramian, K. (2014). "Hvad fik du ikke talt med dine forældre om?" Nyt fra FUAM 34(2): 21. 
 • Ramian, K. (2014). "Får du det rigtige ben ud af arbejdslivet." Nyt fra FUAM 34(2): 22. 
 • Ramian, K. (2014). "Ommsorg er ikke, hvad det var." Nyt fra FUAM 34(2): 2. 
 • Ramian, K. (2014). "Sure gamle mænd." Nyt fra FUAM 34(2): 6  
 • Ramian, K. (2014). Samskrivning. Aarhus, Dansk selskab for psykosocial rehabilitering: 7 sider. 
 • Ramian, K. (2014). Om forståelse af hverdag, social aldring og livskvalitet - et notat til GAU-projektet. Aarhus, CFK: 12 sider. 
 • Ramian, K. (2014). Praksisbaseret forskning: 13 sider + 11 bilag. 
 • Ramian, K. (2014). Faser i metodeudvikling v. 0.5. Mårslet: 5 sider. 
 • Ramian, K. (2014). "Findes alderdommens mælkebøttebørn?" Nyt fra FUAM 34(1): 2. 
 • Ramian, K. (2014). "Moderne Omsorg - Da kommunen blev kærlig." Nyt fra FUAM 34(1): 3. 
 • Ramian, K. (2014). "Livsplanlægning." Nyt fra FUAM 34(1): 3. 
 • Ramian, K., et al. (2014). LTV - Livsorienteret teknologivurdering skaber mere liv i gamles hverdag  v1.4. Aarhus, Dansk Gerontologisk Selskab: 14 sider.  
 • Ramian, K (2014) Diverse artikler i Nyt fra FUAM 

 

 

2013

 • Ramian, K. (2013). "Mere liv i gamles hverdag." Nyt fra FUAM 33(2): 22-26. 
 • Ramian, K. (2013). "Bliver du snydt af dit sundhedsvæsen." Nyt fra FUAM 33(2): 21-22. 
 • Ramian, K. (2013). "Altid på vej, Altid i udvikling, aldrig færdig." Nyt fra FUAM 33(2): 18-19. 
 • Ramian, K. (2013). "Hvad skylder vi de gamle." Nyt fra FUAM 33(2): 16-18. 
 • Ramian, K. (2013). "Giv din alder et Kælenavn." Nyt fra FUAM 33(2): 15-16. 
 • Ramian, K., et al. (2013). "Rehabilitering af hverdage." Gerontologi 29(1): 4.
 • Ramian, K. (2013). "Intet sikkert abnormt - anmeldelse af Klaus Rifbjerg." Nyt fra FUAM 33(1): 7 
 • Ramian, K. (2013). "Solidariteten mellem generationerne - findes den?" Nyt fra FUAM 33(1): 17-18. 
 • Ramian, K. (2013). "Når arbejdslivet slutter." Nyt fra FUAM 33(1): 10-12.  

 

2012

 

 • Ramian, K. (2013). "Praksisbaseret forskning i videnskabende netværk  - opdatering." Vidensbaseret arbejde(1): 1-11. 
 • Ramian, K. and P. B. Nielsen (2012). Virkningsteori og virkningsevalueringIntroduktion til det praktiske arbejde med virkningsevaluering, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: 12 sider. 
 • Ramian, K Casestudiet i praksis, (2012) Hans Reitzel, Kbh. 200 sider 
 • Lunt, N. T., K. Ramian, et al. (2012). "Networkning practitioner research: Synthesising the state of the art." European Journal of Social Work(1-19).
 • Ramian, K., I.-L. Dyrholm, et al. (2012). Adding value to the daily lives of vulnerable elderly people - Dansk udgave. 21st  Nordic congress of Gerontology. Copenhagen, Folkesundhed og kvalitetsudvikling: 20 sider
 • Ramian, K., I.-L. Dyrholm, et al. (2012). Adding value to the daily lives of vulnerable elderly people - Engelsk udgave. 21st  Nordic congress of Gerontology. Copenhagen, Folkesundhed og kvalitetsudvikling: 20 sider.
      

   

2011

 

 • Ramian, K. (2011). Udlfytning fra botilbud - Brud eller brobygning, når kommunen tager initiativet Aarhus, REBUS-Projektet: 24.
 • Ramian, K. (2011). "Det europæiske år for aktiv aldring- hvorfor det?" Nyt fra FUAM 31(2): 6-8.
 • Ramian, K. (2011). "Ældrevenlighed - er det rabatter til pensionister." Nyt fra FUAM 31(2): 20-23.
 • Ramian, K. (2011). "Findes der ældrevenlighed." Nyt fra FUAM 31(2): 4-5.
 • Ramian, K. (2011). Partnerskaber ved udflytning til botilbud. Dansk selskab for psykosocial rehabilitering. Vejle.
 • Ramian, K. (2011). Udflytning fra socialpsykiatriske botilbud. Kenderseminar om serviceskift i botilbud. Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: 25.
 • Ramian, K. (2011). Knud Ramians automatiske rapportgenerator. Århus: 3.
 • Ramian, K (2011). "Nyheder om det lange liv." Nyt fra FUAM 31(1): 17-20.
 • Ramian, K  (2011). "Alderdommens store lotterispil- Længst muligt i egen bolig." Nyt fra FUAM 31(1): 10-13.
 • Ramian, K (2011). "Ældres tidsløse venskaber." Nyt fra FUAM 31(2): 24-25.

    

2010

 • Ahlgreen, B. and K. Ramian (2010). Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job. Århus, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.
 • Ramian, K. (2010). Spredning af medarbejderdrevet innvoation - Når frontpersonalet fortæller. Aarhus, VEGA-netværket: 9 
 • Ramian, K. (2010). Spredning af medarbejderdrevet innvoation - Erfaringsopsamling fra Mere liv i gamles hverdag fase 3. Aarhus, VEGA-netværket: 19. 
 • Ramian, K. (2010). Spredning af medarbejderdrevet innovation - Svaret på 11 gode spørgsmål. Aarhus, VEGA-netværket: 2
 • Ramian, K., Ed. (2010). Mere liv i gamles hverdag. VEGA-netværket. Århus, Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 
 • Naldahl, K., K. Ramian, et al. (2010). The Quality of everyday life for vulnerable elderly. 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik,. 
 • Ramian, K. and B. Ahlgreen (2010). Udflytning fra socialpsykiatriske  botilbud - Hvordan reducerer man socialt udsathed. Århus, Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: 12
 • Ramian, K., I.-L. Dyrholm, et al. (2010). "Gode hverdage." Gerontologi 26(2): 5.
 • VEGA-netværket (2010). "Mere Liv i gamles hverdag." Retrieved February 16,  2010, from http://knudramian.pbworks.com/MereLiv.
 • Ramian, K. (2010). "En aktivist i FUAM - Inger Nygaard." Nyt fra FUAM 30(2): 5-11.
 • Ramian, K. (2010). "Livets blandede bolscher." Nyt fra FUAM 30(2): 12-17.
 • Ramian, K. (2010). "De nygamle mobiliserer." Nyt fra FUAM 30(3): 15-19
 • Ramian, K. (2010). "Der er blevet stille i køkkenkrogen - Til minde om Klara Juul Madsen." Nyt fra FUAM 30(3): 24-25.

   

2009

 • Ramian, K. (2009). Dokumentation og forskning i psyko-social rehabilitering. Konference om fremtidens psykosociale rehabilitering. Odense, CfK.
 • Jørgensen, U. (2009). "Alle medarbejdere har medicinpædagogisk ansvar - interview med Knud Ramian." Socialpsykiatri 2009(4): 24-25
 • Ramian, K. (2009). "Research Light- Praksisbaseret forskning på slankekur." Videnstema- Vidensteamets tidsskrift om psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd 2009(4): 17-20. ...........
 • Ramian, K. (2009). Medicin i Socialpsykiatriske botilbud. Århus, Center for kvalitetsudvikling.
 • Ramian, K. (2009). Evidens på egne præmisser. Psykolog Nyt, 63(2), 18-25 .............
 • Læs om rapporterne fra Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt ........

 

 

 

 

 

 


080318 -103 090328-187, 090425-220 090612- 284 090825-373 091113-585 091228-645, 100215- 724, 101204-1043 120110- 1641 120815-1862 130213 2103 131029 2497 131217 2609 150201 3125 160126 3495

170515  3826  191012 4348 200108 4425 210620  4512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.