| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

LifoNet

Page history last edited by Knud Ramian 2 years, 11 months ago

 

 

 

 

 

Livshistoriefortællinger

 

 

 

 På denne side finder du  kilder til forskellige måder at arbejde med livshistorie på, forskning om livshistoriefortælling og lidt om netværkets lange historie. 

Se også VisNet  


 

 

 

  LIFONET er et tværfagligt landsdækkende netværk, der arbejder med anvendelse af livshistoriefortællingen i socialt arbejde.  LIFO-net har en ny hjemmeside. Klik her.
 

15 veje til din livshistorie

Kun få steder kan man finde så mange forskellige måder at skrive livshistorie på.

Det er et lille hefte på 35 sider med artikler om forskellige måder at fortælle livshistorie på. 

 

 

Livshistorieblad rev 20.pdf

 

Livshistoriefortællinger

Socialstyrelsen har lavet en vidensdeklaration om livshistoriefortælling. Her kan du læse  meget om, hvad vi ved om denne metode. 

Se her: Livshistoriefortællinger — Vidensportalen på det sociale område

 

Lyst i livshistorie

4 sider, Knud Ramian, FUAM 2017

Der er mindst 25 forskellige måder til arbejdet med livshistorie. Her er et lille katalog. Læs kataloget her: Lyst til livshistorien.pdf

 

Klods Hans

af Hans Greve, 290 sider, Eget Forlag 2016

 En personlig livshistoriefortælling, der uden filter beskriver episoder fra Hans Greve's liv fra 1984

Marianne Træbing Secher skriver på facebook:

Jeg kan anbefale denne bog, om det de fleste vil kalde psykotiske og sygelige tanker. Hold da op, det er spændende læsning! Jeg har markeret nogle steder til brug i min undervisning, for jeg har ikke set disse tanker og måder at ressonerer beskrevet tidligere. Det er en vigtig bog, der giver et rigtig godt indblik i en anden måde at tænke, nå frem til logiske slutninger og skabe fornuft ud af virkeligheden på. I bogen lægges der op til, at læseren selv må dømme, men det vil jeg nu ikke gøre, men holde mig åben og afventende ift en Klods Hans 

Læs mere om bogen her: Klods Hans

 
 


Fortæl for livet

Er en måde at fortælle livshistorie på som er specielt udviklet til samtalegrupper. Den er afprøvet mange steder og nu afholdes der kursus i Aarhus i starten af 2015 Fortæl for Livet, kursusbeskrivelse, endelig.pdf

Læs mere om projektet her: http://www.egv.dk/projekter/2013/fortael-for-livet.aspx.

Morten Hedelund og Andreas Nikolajsen er to unge psykologer som har skrevet speciale om deres arbejde med livshistoriefortælling. 

 

 At  ville livet - Samtaler undervejs 

 Heidi Charlotte Sørensen og Karen Sandfær Norbøl (P. M. Jensen Ed.)2014: Orion.

 

De skriver selv om bogen: "Bogen er vores personlige historier med fortællinger om liv, som går i styker og langsomt bygges op igen. Gennem hele bogen er den røde tråd, hvad der har hjulpet os til at få det bedre og nå dertil, hvor vi er i dag. 

 

Jeg holder af bogen, fordi den følger hele livsløb med den forståelse det bringer med sig. Bogen er elementært spændende, fordi den både er så forfærdelig trist og alligevel hele tiden skaber håb. Der bliver klippet mellem Karens og Heidis fortællinger gennem hele bogen. Det er genialt gjort.  Som fagperson bliver man hele tiden forstyrret af, at bogen aldrig rigtig tager fagpersonernes perspektiv. Bogen er derfor et rigtig godt til refleksionstykke, der kan læses af mange slags mennesker. 

 

Det har taget halvandet år at arbejde med bogen, og de skriver selv at arbejdet i sig selv har betydet meget for dem. Her på siden ved vi godt, at livshistorie er betydningsfuldt, men denne måde at arbejde sammen på burde kunne inspirere andre. 

 

Bogen må kunne læses med glæde af mange, der har det svært med at holde håbet oppe og den må kunne give mange fagfolk anledning til eftertanke - om ikke andet - så en tanke på, hvad de synes, der skal kunne skrives om dem i de kommende udgivelser. 

 

Jeg har et særligt blik på bogen som dokumentation. Hvornår bliver personlige beretninger til dokumentation? Erindringer er jo drilske størrelser, når de skal fungere som vidnesbyrd. Der er jeg slet  ikke færdig med at finde ud af endnu, så kom bare tilbage igen. Bogen er jo ikke skrevet som dokumentation. Men som vidnesbyrd om livsforløb, der er ved at stabilisere sig fungerer fortællingerne troværdige, fordi man måske ved, at det er gået helt anderledes for andre. De faktiske begivenheders eksistens, deres start og slutning virker troværdige, og dagbogskilder medvirker til at skabe mere troværdighed end erindringer alene. Handlinger og udsagn fra de involverede har jeg det lidt sværere ved. De kan være svære nok at fortolke i situationen, så på afstand bliver det endnu vanskelige. Forklaringer heller ikke nemme at vurdere. 

 

Læs også om bogen på Orions hjemmeside her.

 

Bogen kan købes ved henvendelse til mail:

 orion@psv1.regionh.dk

 Pris 100,- + 32,- i porto og ekspeditionsgebyr

 

 

 
 

 "Livshistoriefortællinger - Nøglen til livet"

 

Se anmeldelsen her: Anmeldelse af Livshistoriefortællinger.pdf

Nu er der udkommet en antologi om brugen af livshistoriefortælling.  Den er redigeret af Jonas Gustafsson og bogen indeholder bidrag fra mange netværkets medlemmer. Den er udkommet på forlaget Frydenlund.  Du kan downloade en omtale af bogen og bestillingsseddel her. Indholdsfortegnelsen finder du herLIVSHISTORIEFORTÆLLING er en metode i psykosocial rehabilitering. Den har udviklet sig over de sidste 10 år og har også internationalt en solid videnbase under sig. Metoden kan skabe ny mening og sammenhæng i et menneskes liv og kan derfor hjælpe vedkommende med at komme videre i sin recoveryproces. I bogen "Livshistoriefortællinger" præsenteres metoder og erfaringer. Redaktør er Jonas Gustafsson som gennem alle årene har været motor i udviklingsarbejdet. 

 

Se kursustilbud og tilbud på bogen. LIvshistorie tilbud.pdf

 

 

 

 

 

 

Livshistoriecafé - Drejebog for frivillige og ansatte

Inge Juul (2014).  17 sider. Aarhus.

Erfaringsopsamling til brug for etablering af en livshistoriecafe med ældre mennesker.  Download:Livshistorie cafe - PDF.pdf

  Inge Juul  har skrevet en drejebog om "Livshistoriecafeen", der blev afprøvet i foråret 2014.

 

Det er en fortælling om en livshistorie-cafes livshistorie med de erfaringer, der er gjort undervejs og med alt materiale lige klar til brug for andre. 

 

Det har været en stor oplevelse for de involverede og ingen med kendskab til livshistoriefortællingens magi vil være i tvivl om livshistoriefortælling skaber mental sundhed, glæde og kontakt. Livshistoriefortællingens værdi er groft undervurderet både i socialsektoren og sundhedssektoren. 

 

Livshistorie-cafeen er  blevet historie, og også en historie om, hvor svært det kan være at omsætte det, der kan lade sig gøre i et projekt til praktisk hverdag, hvor de gode erfaringer skal konkurrere med økonomi, muligheder og tradition. Det er vigtigt at erfaringerne bevares til den rigtige lejlighed byder sig. 

 

Hvis nogen har lyst til at gøre livshistorie-cafeerne levende er de velkomne til at henvende sig til frivilligkoordinator Rigmor Gang Rasmussen. tlf. 24784167  eller rgr(a)aarhus.dk

 


 

 

 

 

Sidste nyt:

 

Hvordan anvendes livsfortællingen? 

 

 

 

Kursus i livshistoriefortællinger

5 &9. september 2016. Hent brochure her. Kursus i livshistoriefortælling.pdf

 

Vil du vide mere om livshistoriefortælling

 

Skriv dit spørgsmål i spørgefeltet forneden og få svar.

Erfarne medlemmer af LIFO-netværket kan tilbyde forskellige kurser om livshistoriefortælling. Læs om Kursus i livshistoriefortælling

Det nyeste sæt overheads om livshistoriefortællingen - Solvang

 

 

Netværkets historie

Netværket er en videreførelse af LIFO-projektet 1994 -1998 og LIFO 2000-projektet 2000 1999 -2003.

 • Aarhus mandag 17. marts 2014 kl. 10-15 
 • Odense mandag 25. august 2014 kl. 10-15 
 • Seminaret Livshistorien - ny inspiration d. 27. september 2011
 • Maj 2010 Åbent LIFO-seminar  LIFOseminar tilmeld maj2010.doc,
 • 29-11-2010 Netværksseminar - Århus

 • 26-02-2010 Netværksseminar hos Jónas Gústafsson ved Hareskoven

 • 24-11-2009 Seminar om livshistoriefortælling i Odense. " Livshistorien på nye veje" .Se programmet for dagen

 • Åbent seminar med Marianne Horsdal d. 27-3-2008 i Odense med 60 deltagere. GENTAGELSE Download program: her.

 • LIFONET-seminar 6-11-2008 kl. 13-16 på Skallerup Klit Programmet for seminaret kan downloades her: LIFO seminar indbydelse november 2008
 • Livsfortællingen som metode til styrkelse af samvær i personalegrupper Overheads fra Socialpsykiatrien i Næstved 16-5-2008: Livshistorienteam.pdf
 • LIFONET-seminar 6-3-2008 Knud Ramian's workshop: Hvilken viden om livsfortællingen har vi brug for. Download overheads:Livshistorienc1.ppt
 • LIFO-net afholdt åbent seminar med Marianne Horsdal d. 8. november 2007 i Odense Download programmet: her Download overheads fra Knud Ramians workshop "Har vi brug for mere viden? " her
 • Kursus i livshistoriefortælling - på Sjælland Det første kursus i livshistoriefortælling blev på sjælland i efteråret 2007. Læs mere om kurset her: Kursus i livshistoriefortælling
 • Download overheads fra Knud Ramians oplæg her
 • Download artikel om implementering her
 • Link til ErfaSiden om livsfortælling
 • Foråret 2007 Seminar om Livshistoriefortælling blev afholdt d. 14. marts 2007 som et inspirationsmøde med ergoterapeut Birgitta Gunnarsson, Lunds Universitet. Hun fortalte om sit afhandlingsarbejde:“The Tree Theme Method” Metoden tager udgangspunkt i aktivitet, skabende aktivitet omkring tegning af livstræer og livshistoriefortælling. På nuværende tidspunkt er Birgitta Gunnarsson halvvejs på sit forskningsprojekt på Lunds Universitet. Har udgivet to af fire artikler. Metode artiklen er udkommet i Scandinavian Journal of Occupational Therapy i december. 
 • 8-11-2006 Afholdt LIFONET seminar om livshistoriefortælling. Programmet kan downloades her: lifosemnov06.pdf.
 • Jónas Gústafssons oplæg på seminaret kan du se her: PersonligIntegritet

 

Henvisninger

 •  Afsluttende rapport for projekt Min Livsbog - et ... - Aarhus Kommune
 • Gústafsson, J. and K. Ramian, Eds. (2003). Livshistorien - en vej til det menneskelige. Århus, Systime Academic. En grundbog om anvendelse af livshistoriefortælling i samarbejdet med mennesker, der har en sizofrenidiagnose.
 • Livshistorien som pædagogisk redskab for udviklingshæmmede Se  Livshistorie
 • Horsdal, M. (2008). At lære at huske at være - gensyn med fortællingen. Værløse Billesø og Baltzer. Det mest omfattende værk på dansk om livshistoriefortællingen. Det er en doktordisputats, men meget læselig.
 • Michael Hviid Jacobsen og Keith Pringle (red): "At forstå det sociale - sociologi og socialt arbejde" Akademisk Forlag, København, 2008 har Marianne Skytte en artikel: "Livshistorier som videnskilde i socialt arbejde".Hun har forsøgt at "belyse forskellige teoretiske tilgange til livshistorier, samt overvejelserne inden for livshistorieforskningen om selv, identitet, roller, tid og sandhed samt livshistorier i forhold til den sociale kontekst."
 • Livshistorie på Soehuset.pdf
 • Breumlund, A. and I. Bruun Hansen (2001). Læring gennem livsforløb belyst ved voksne sindslidendes livshistorie. Ph.d. Afhandling. Aalborg, Aalborg: Videncenter for læreprocesser,Aalborg Universitet. (VCL-serien nr. 22).

 • Clausen, B. J. and J. Lauritzen (2000). Livshistorier i pædagogisk arbejde. Kbh, Semi-forlaget.
 • Clausen, H. (1998). "Livshistorie som fortælling." Handicap & Samfund 10: 198-211.
 • Gústafsson, J. (2000). Om livshistoriefortælling som metode, Psykolog Centret, Herning
 •  Højlund, B. (2001). Livshistorien som professionelt arbejdsredskab i hjemmeplejen. Den sociale diplomuddannelse. Holstebro
 • Ignatzi, N., K. Madsen, et al. (1998). Indførte metoden i praksis - Livshistoriefortællingen. Liv i fokus. K. Ramian and J. Gústafsson. Århus, Systime: 65-79.
 • Nielsen, E. (1989). En håndbog om livshistorie. Hørsholm, Kreatik.
 • Ramian, K. (2004). "Livshistoriefortællingens magi - en del af min livshistorie." Nyhedsbrev, Sinds Århus Amtskreds & sindspårørende rådgivninge(9): 8-9.
 • Ramian, K. and J. Gústafsson, Eds. (1998). Liv i fokus. Århus, Systime.

 

Egne noter

 

 

--

 

 

111130,07012430, 080224 -66 91005-158, 0911-210, 1002-245 100612-302 130131 691 140612 1025 141215 1150 160303 1455 161004 1581  170611 1686  201124 2252

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.