| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Nyheder

Page history last edited by Knud Ramian 6 years, 5 months ago

 

Herunder er orientering om nyheder på siderne, og der kan downloades overheads fra forskellige oplæg.

 


 

Det seneste

 

   
Fremtiden på Storhøj Vi skal have debat om fremtiden, hvor vi bor. Læs Storhøj 2030
Kognitiv træning virker KOTARE-projektet er publiceret. Læs rapporten her.  
Nyt om Mere liv i gamles hverdag Ideerne fra Mere Liv i Gamles hverdag lever videre: Læs mere om udviklingen af udelivet i Give her 

Siden om praksisforskning er opdateret

 

Praksisforskning

Litteratur om virkningsevaluering

 

Læs den nye litteraturliste her: Programteori
Nyt fra VEGA-netværket VEGA-netværket arbejder på et nyt FoU-program i foråret. Det er klar til april. VegaNettet
Friske overheads

Opdaterede overheads om evaluering og casestudier. Se længere nede på siden.

 

"Casestudiet i praksis" 2. udgave er udkommet. Se bogens egen hjemmeside her
"Handleplaner og ledelse"

1. oktober 2012 udgav Socialstyrelsen med min hjælp heftet om ledelse af arbejdet med handleplaner.

Det kan downloades her. Det var punktum for LEPLA-projektet.

Så nu er der fri bane til den næste udfordring: at kvalificere borgerne til at arbejde med planer.

Ledelse af  vidensbaseret arbejde

Vidensbaseret arbejde er godt, men svært at realisere.

Først og fremmest fordi ledelsen ikke har en strategi 

Læs heftet: Ledelse af vidensbaseret arbejde. Spørgsmål til overvejelse. Download her.

Se også siden: Ledelse af vidensbasering

 

Kognitiv træning for mennesker med skizofrenidia

KOTARE er et projekt om Kognitiv træning i arbejdsrehabilitering.

Metoderne afprøves for første gang i Danmark.

Det sker i løbet af de næste to år på 4 projektsteder:

Klinisk Socialmedicin (CFK), CBR (Randers), Toldbodhus (Svendborg) og Jobkompagniet (Silkeborg) 

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har bevilget 2.7 mio. kr.og Helsefonden

har bevilget 300.000 kr. til implementering og afprøvning af kognitiv træning

som en del af arbejdsrehabilitering.  Læs mere her

Et liv i egen bolig  Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser. En rapport fra SFI. Find linket til rapporten her
Ny side om handleplansarbejde

Siden er en overbliksside og giver links til øvrige sider, der vedrører viden om handleplansarbejde. Siden ligger her.

 

Research Light på Vesthimmerlands sygehus

De har gang i noget rigtig interessant med Research Light på
Videncenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren på UCN. En
hel sygehusafdeling lærer nu om Research Light.

Ole Mygind og Bettina Ringby har udbudt et kursus, der hedder :

Tværfaglig kommunikation og samarbejde  - med fokus på forandring og
praksisudvikling

På kurset arbejdes der ud fra deltagernes oplevelser, erfaringer og
problemstillinger fra praksis, hvor fokus er på, hvordan der kan
iværksættes forandringer, der medvirker til at forbedre den
tværfaglige kommunikation og samarbejdet på den aktuelle arbejdsplads.

Læs mere om kurset her:
http://www.ucn.dk/Forside/3parts/Forside/Kurser/Tv%C3%A6rfaglig_kommunikation_og_samarbejde_med_fokus_p%C3%A5_forandring_og_praksisudvikling.aspx

Den ene halvdel af en hel afdelings personale på Vesthimmerlands
sygehus har nu været på kursus og resten kommer til november.

Du kan se to evalueringer af Research Light forløb på
Vesthimmerlandssygehus i Hobro

http://www.youtube.com/watch?v=D-EZHD4B9CQ (6 minutter)

http://www.youtube.com/watch?v=Ox0JcLOiVP0

 

Efter en flittig august måned

Definitioner af forskellige vidensbegreber Læs her: Vidensbaseret arbejde

Du kan nu downloade en wordfil med fakta om Socialpsykiatriens historie: Socialpsykiatriens historie

En ny definition af socialt handicap: Social udsathed

 

En revideret udgave af Komponenter i tværsektorielt samarbejde med lidt om ledelsesopgaverne: Tværsektorielt samarbejde

 

Casestudiebanken

Jeg arbejder for tiden med revision af bogen "Casestudiet i praksis". Til inspiration for læserne af bogen laver jeg en samling af casestudier på forskellige ambitionsniveauer.

 

Mere Liv i Gamles hverdag

Oplæg til OSI møde. Se overheads merliv osi kort3.pdf

 

Brud eller brobygning

Seminar om Udskiftning af serviceniveauet for beboere i botilbud 18-5-2011 Programmet ligger her

Mit skrevne oplægUdskiftning af serviceniveau3.pdf

 

De små skridts vej

Det er en  side med orientering om den forandringsstrategi, der bla blev anvendt i projektet Mere Liv i gamles hverdag.

 

SocialMedicin kommer nu med anbefalinger.

 

 

Overheads om medicinpædagogik fra KL's handicap og psykiatrikonference 20. november 2010. De ligger her.

Notat med anbefalinger om udvikling af den medicinpædagogiske praksis fra Center for kvalitetsudvikling

 

LifoNet har en ny intro

En orientering om  forskning relevant for livshistoriefortællingen

 

Jobnettet har holdt afsluttende konference

 

Fra projektet hjemmeside kan du downloade praksisforskningsrapporten om " Fastholdelse af mennesker med psykisk sårbhed i ønsket job"
Nyt om casestudier

Tony Hak and Jan Dul  fra Rotterdam skriver enkelt og klarsynet om casestudiet. f.eks. i  J. Dul and T. Hak (2008). Case study methodology in business Research. Oxford, Butterworth-Heinemann.


Nu foreligger der fra deres hånd to relevante artikler dels om teoridannelse og dels om teoritestning. De kan downloades her:
http://repub.eur.nl/publications/index/772743951/
http://repub.eur.nl/publications/index/429818777/

 

Debatten om ambulant tvang

Jeg forsøger på denne side at danne mig overblik over debatten

 

Casestudiet fra Rebus-projektet Projektet  om unges udflytning fra botilbud er offentliggjort. Læs den samlede rapport fra caseundersøgelsen her
 
Nyt fra social medicin Den fjerde og sammenfattende rapport er nu offentliggjort.
Tværsektorielt samarbejde  Nyhedsbrev om tværsektorielt samarbejde med børne-og ungdomspsykiatrien 
 
Ny side om måling af recovery
 

Recovery er en kompliceret proces, men den kan måles og forandringerne kan også måles. For nogle er det at måle sin recovery-proces en del af processen.

Der er nu en side om Måling af Recovery

Udredning i socialpsykiatrien

Her kan du finde 

En ny side med temaet udredning

Dokumentationsprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri

En frisk oversigt over forskellige typer af udredninger i socialpsykiatriske botilbud

Et ældre udkast om specialiseret udredning i socialpsykiatrien. REHABtekst1.92mref.pdf

Læs mere om udredning her

Nyt fra MereLiv i gamles hverdag
Evidens på egne præmisser

"Evidens på egne præmisser" er en artikel om, hvorfor der er en kløft mellem praksis og forskning, og hvad der bygger bro over den. Den gennemgår forskellige strategier til produktion af praksisbaseret viden:  Research Light, praksisforskning mv. , . Vibas0902.pdf . Det er en bearbejdet udgave af Ramian, K. (2009). Evidens på egne præmisser. Psykolog Nyt, 63(2), 18-25.

 

Research Light på den internationale scene

Ramian, K. (2009). "Research Light- Praksisbaseret forskning på slankekur." Videnstema- Vidensteamets tidsskrift om psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd 2009(4): 17-20........

Jette Bangshaab fra University College Nordjylland har præsenteret en poster om erfaringerne med Research Light.

Bangshåb, J. (2009). Research light in rehabilitation practice. Paper presented at the Universities of Applied Sciences as linking pin in the knowledge triangle: putting the pieces together’. International Start Conference of the European Project ‘EDUPROF’ Steigenberger Kurhaus, The Hague, the Netherlands,.
Læs den her

 
   

 

 

 

Download overhead 

 

 

  • Casestudiet Metropol april 2012. Overheads ligger her.
  • En dag om evaluering. ADHD-foreningen December 2011. De ligger her.

  • Overheads om medicinpædagogik fra KL's handicap og psykiatrikonference 20. november 2010. De ligger her.

 

 

  • 10 års erfaringer med praksisforskning FORSA's årsmøde oktober 2010

 

 

 

Vidensbasering, udvikling, dokumentation og evaluering

 

  • Et casestudie på 5 dage Se beskrivelse af forløbet her: CaseKursus

 

 

  • Hvad er dokumentation? Hvordan dokumentation? Hvorfor dokumentation? Herning Kommune 12.december 2007 download overheads her: Herning.ppt

 

 

Alderdom og hverdagsliv

 

 

  • At blive senior Knud Ramians foredrag ved Arne Sørensens fødselsdagsreception på Statsbiblioteket Novembeer 2007

 

Andre temaer

 

 

  • Forskning i socialpædagogik eller socialpædagogisk forskning Overheads fra Pædagogiske dage 5. maj 2008 fællesvidenmaj08b.pdf

 

 

 

 


090209-1,090425-51 090611-118 090915-182 100221-20211 110908 242 130914 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.