| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Praksisforskning

Page history last edited by Knud Ramian 2 years, 11 months ago

 

 

Praksisbaseret forskning

Denne side giver en introduktion til praksisforskning og praksisbaseret forskning.

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse med links


 

Seneste nyt

 

Her er en frisk evaluering 2021 af praksisbaseret forsknings bidrag

https://www.fenews.co.uk/press-releases/70026-practitioner-research-programme-benefits-recognised

Det er stadig lærerne, der er førende i praksisbaseret forskning

http://www.edfutures.net/Practitioner_Research

 

Debatten mellem akademisk forskning og 'practitioner research' 

Aksjonsforskning i Norge, volum 2  Grænsen mellem praksisbaseret forskning og aktionsforskning er flydende https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/46129

Debatten fortsætter - også i 2019.  Læs en række indlæg fra den britiske pædagogiske verden her.

Læs om "Practice based evidence" her

 

Et videnskabende netværk om Alderdom og autisme  (GAU) var et omfattende samarbejde mellem 5 arbejdspladser. 

Læs mere om projektet og download rapporter og materialer her. Projektet er nu afsluttet og de sidste rapporter kan downloades fra projektet hjemmeside.

Sørensen, L. J., Overgaard, K., Ramian, K., & Beyer, J. (2017). Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer  helbredet i forbindelse med aldring . 2 rapport fra det videnskabende netværk GAU.  DEFACTUM, Region Midtjylland,  99 sider.

Den første rapport var

Sørensen, L. J., Udsen, L. M. W., & Ramian, K. (2015). Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer i hverdagen i forbindelse med aldring. 1 rapport fra det videnskabende netværk GAU.  DEFACTUM, Region Midtjylland,  99 sider.

 

Henriksen, K., et al., Eds. (2016). Praksisforskning i socialt arbejde. Kbh., Hans Reitzel.

 

Der er nu kommet et tidsskrift "Journal of Practioner Research" Se her: http://scholarcommons.usf.edu/jpr/

 

Der er også en journal of practitioner Research in Higher Education. Se her: http://194.81.189.19/ojs/index.php/prhe

 

En revideret og opdateret sammenfatning af fænomenerne omkring praksisbaseret forskning og videnskabende netværk: 

Ramian, K. (2016). "Praksisbaseret forskning i videnskabende netværk. Downloades her: Praksisbaseret forskning 2016 v1.4.pdf

 

 

Læs om erfaringer fra Norge. Søg på kunnskapende nettverk. Læs om erfaringerne fra University of Agder:

 

 • Nordstoga, S. and T. E. Johnsen (2013). Brukerkunnskap -i nettverk, forskning og utviklingsarbeid. Trondheim: 106 sider. Læs om rapporten og download den her. 
 • Nordstoga, S., et al. (2015). Praksisforskning og praktikerforskning som kilder til tjenesteutvikling. Det kommunale barnevernet i utvikling -  et nødvendig samarbbeid mellom praksis og forskning. S. Nordstoga and A. B. Grønningssæter. Bergen, Fagbokforlaget: 119-135. 
 • Nordstoga, S. (2015). Kunnskapende nettverk - en arna for tjenesteutvikling i barnevernstjenesten. Det kommunale barnevernet i utvikling -  et nødvendig samarbbeid mellom praksis og forskning. S. Nordstoga and A. B. Grønningssæter. Bergen, Fagbokforlaget: 101-118.

 

Hvordan håndterer en person med en autismediagnose, at livet forandrer sig? Med 4,86 mio. kr. i støtte fra VELUX FONDEN er fem autismetilbud gået sammen i et 3 årigt videnskabende netværk for at undersøge, hvad der sker, når personer med autisme ældes. Formålet er at fastholde livskvaliteten, når livsvilkårene ændrer sig. Læs mere om projektet her

 

 

Der er branding i praksisbegrebet - nu også Praksisorienteret forskning

Der er forskellige udgaver af begrebet praksisforskning, praksisbaseret forskning, praksisbaseret evidens osv.

Nyeste skud på stammen er "Praksisorienteret forskning".  Tilhængerne af praksisorienteret forskning arbejder

ud fra en antagelse om at der er grundlæggende forskel på praksisorienteret forskning og teoriorienteret forskning. Diskussionen foregår specielt i Holland.  Se tre bidrag her: Praksisorienteret forskning 

 

 

 

Hvad er praksisforskning?

 

Begrebet praksisforskning anvendes i Danmark og internationalt  i forskellige sammenhænge, og der er gang i mange initiativer under begrebet praksisforskning. Begrebet praksisforskning - fortæller som begrebet kræftforskning noget om genstanden for forskningen. Genstanden er - praksis.

Der er forskellige opfattelser af, hvordan praksisforskning defineres, hvad det kaldes, og hvem, der laver den. Den kan styres af universiteterne, af praksis, af servicebrugerne eller i meget forskellige samarbejdskonstellationer. Hvis du vil læse mere om de forskellige konstruktioner, klik her: DefinitionsDiskussionen 

 

En definition af praksisbaseret praksisforskning

Praksisforskning, som den dyrkes på disse sider kalder sig praksisbaseret forskning -  er styret af, at det er praksis, der forsker og publicerer i og omkring deres arbejdsplads for at løse problemer i praksis. Forskellige interessenter - ledelse, fagfolk, kunder, brugere, etc. - kan deltage i den praksisbaserede forskning.  Jeg hælder til nedenstående definition.

 

 

Praksisbaseret forskning er anvendelsen af forskningsbaserede principper, designs og databearbejdsningsteknikker i praksis for at svare på spørgsmål som udspringer af praksis på en måde, der informerer praksis. (inspireret af Epstein og Blumenfield, 2001)

 

 

 • Praksisbaseret forskning har historisk sine rødder omkring fænomenet practice research og practitioner research, men i takt med at forskellige interessenter inddrages i som ansvarlige i forløbet giver det mere mening  at tale om praksisbaseret forskning.

 

 • Hvis du vil læse om forløbet i et praksisbaseret forskningsprojekt kan du gøre det her:  Kort om Praksisforskning

   

 • Det bliver bedst og sjovest, hvis man laver praksisforskning sammen med andre. Det kan man gøre i et videnskabende netværk: VisNet  

   

 • Referencer til afsluttede praksisbaserede forskningsprojekter findes her: PraksisforskningsProjekter

   

 • PraksisforskningsPraksis indeholder en oversigt over andre relevante sider, med gode råd til praksisforskere.

 

Modeller

Der er mange modeller for samarbejdet mellem praksis og forskning. 

Her er en model fra Nordøstengland. A strong, equitable collaboration between clinical and academic partners working towards a common outcome can enhance the use of research within the healthcare workforce and contribute actively to the research process. Anne, W., et al. (2012). "Enhancing research capacity across healthcare and higher education sectors: development and evaluation of an integrated model." BMC Health Services Research 12(1): 287-287. 

 

Irwin Epstein har opfundet flere modeller til praksisforskning - Datamining kalder han det - specielt for socialrådgivere: Irwin Epstein, Building a bridge or digging a pipeline? Strategies for better integrating social work practice and research. BRIDGING THE RESEARCH & PRACTICE GAP SYMPOSIUM IN HOUSTON, TEXAS, ON APRIL 5TH & 6TH, 2013 - find artiklen på nettet. 

  

Amerikanske fysiklærere forsker i et netværk

Læs deres blog  her.

 


 Read about Collaborative Practitioner Research Network in English 

 

 • Lunt, N. T., et al. (2012). "Networkning practitioner research: Synthesising the state of the art." European Journal of Social Work(1-19).

 

 • Ramian, K., et al. (2012). Adding value to the daily lives of vulnerable elderly people - UK. 21st  Nordic congress of Gerontology. Copenhagen, Folkesundhed og kvalitetsudvikling20 pages. Download here

 

 • Ramian, K. (2002). Practitioner Research on Mental Health Rehabilitation in Collaborative Research Networks. 4th International Conference on Evaluation for Practice. Tampere.  Download here

 

 • Balleby, M. and K. Ramian (2003). Creating practise based knowledge for knowledge based practice. Social Work  2003. Copenhagen, The Evaluation Center, Department of Psychiatry, Aarhus, Denmark. Download paper here

   

 • Ramian, K. (2004). Practitioner based Inquiry in networks as knowledge management. European Evaluation Society's Sixth Conference. Berlin, EES.                                                                                    Download paper here

 

 

 

Kilder til forståelse af samspillet mellem forskning og prakis

 

 • Henriksen, M. N. and T. Lundby (2014). "Evidensbaseret lederteamudvikling." Erhvervspsykologi 12(4): 6-23.  
 • Praxis-sør er et flot og omfattende praksis- og forskningssamarbejde på University of Agder, Kristandssand i Norge. Se også Nordstoga Sigrid, Akselsen Else, Hordvik Randi, Olsen Mette, Reistad Ragnhild, Praksisforskning og praktikerforksning som kilder til tjenesteutvikling (2014).
 • Nordstoga Sigrid Kunnskapende nettverk - en arena for tjenesteutvikling i barnevernstjenesten (2014).
 • Hvert andet år afholdes der en international konference: Evaluation for practice. se her
 •  Læs om praksisforskning på Videnscenter for professionspædagogik på ucsyd her.
 • I Region Syd har psykiatriske sygeplejersker i PRAKSY-projektet studeret forebyggelse af tvang. Hovedrapporten kan downloades her eller her.
 • Det tidligere Viborg Amt gennemførte fra 2004 et videnskabende netværk for at styrke videnskulturen på amtets sociale arbejdspladser. Projektleder var antropologen Lisbeth Ørtenblad. Projektets potentialer forsvandt med kommunalreformen. Der blev gennem ført en evaluering  af Line Lund Jørgensen: Jørgensen, L. L. (2006). Projekt "evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling. Viborg Amt 2004 - 2006. Viborg, Viborg Amt: 45  sider. Læs den her
 • I Den Sociale kvalitetsdatabase kan man finde nye praksisforskningsprojekter ved at søge her

 

 

Praksisbaseret forskning i det pædagogiske 

 

Lærerne er milelangt foran de fleste praksisforskningsfelter. Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). Inquiry as Stance: Practitioner Research in the Next Generation. Teachers College Press. Det er en bog som har fået en fremragende anmeldelse af en rigtig praksisorienteret forsker. Læs anmeldelsen her.

 

Forskningscirkler

I  Gjallerhorn er der en artikel om det svenske  praksisforskningsfænomen: Forskningscirkler.http://www.viauc.dk/professionsforskning/publikationer/Sider/gjallerhorn.aspx
Læs også Persson, S. (2010). "Forskningscirkler - en vejledning." Gjallerhorn 12: 12.
   http://www.voff.dk/admin/upload/filer/1-Manual_til_forskningscirkler.pdf

 

Praksisbaseret forskning som modus 2 videnproduktion

Michael René Kristiansson skriver om færnomenet "Modus 2 videnproduktion". Det er den forskning, der foregår anvendelsesorienteret uden om universtiteterne. Læs artiklen her.

 

Praksisbaseret forskning i New Zealand, Scotland og Danmark.

Vi forsøgte at sammenligne erfaringerne fra konkrete projekter i Skotland, New Zealand og Danmark.

 

 • Skotland: Children 1st.

Orienteringsiden hvorfra man kan downloade rapporten. Der er links til de enkelte praksisforskningsrapporter bagerst i rapporten.

 • New Zealand: Growing Research in Practice

GRIP's orienteringside og download projektrapporten her.

Det kom der en sammenlignende artikel ud af: 

 • Lunt, N. T., et al. (2012). "Networkning practitioner research: Synthesising the state of the art." European Journal of Social Work(1-19). 

 

Læs om danske tandlæger i gang med praksisbaseret forskning 

 • 35 danske tandlæger er ved at få øjnene op for de mange muligheder, der ligger i praksisbaseret forskning.  Læs om internationalt netværkssamarbejde, der har 450 mio. kroner i ryggen. Se her.

 

Socialpsykiatrien i Aalborg arbejder med at vidensbasere deres arbejde.

 • De har haft gang i et praksisforskningsprojekt i samarbejde med UCN og er igang med næste projekt.  Her kan deres rapport om samarbejdsaftalerne (delhandleplaner) downloades: Jonna Hoban, Susanne Livbjerg Bevensee, Steen Balle, Ellen Lykke,  (2009). En samarbejdsaftales muligheder og begrænsninger i socialpsykiatrien. Aalborg, Bostøtteområderne Rebildparken og Tinghusgade, Socialpsykiatrien, Aalborg Kommune: 113 sider.

   

Brug eksisterende data til praksisforskning

Irwin Epstein er kendt for sit årelange arbejde med  udviklingen af 'Clinical Data-mining'. Clinical datamining er en strategi til praksisbaseret forskning, der udnytter allerede eksisterende data, der ikke er indsamlet til forskningsformål. Mange af de praktikere han samarbejder med er socialrådgivere ansat på sygehuse, hvor der i forvejen bliver samlet mange forskellige data ind til praktisk brug. Hovedvægten i bogen ligger på datamining som en kvantitativ strategi, men han peger også på mulighederne for at lave kvalitative undersøgelser.  I denne bog sammenfatter han sine erfaringer. Epsteins definition af 'praksisbaseret forskning' er den definition, som vi har anvendt i en årrække. Irwin Epstein er professor of Applied Social Work Research in the School of Social Work at Hunter College

 

 • LIS research community er praksisforskning for bibibliotekarer

   

 • Winners of BERA/SAGE Practitioner Research Awards 2012 announced. Ja, i England deler de priser ud......

   

 • Ian Shaw er en engelsk professor i socialt arbejde, der har beskæftiget sig med praksisforskning i mange år. Han har et 18 minutters pod cast interview om erfaringer med praksisbaserede forskning og dens relation til den professionelle forskning.

   

 • "Evidens på egne præmisser" er en artikel om, hvorfor der er en kløft mellem praksis og forskning, og hvad der bygger bro over den. Den gennemgår forskellige strategier til produktion af praksisbaseret viden: Research Light, praksisforskning mv. Vibas0902.pdf . Det er en bearbejdet udgave af Ramian, K. (2009). Evidens på egne præmisser. Psykolog Nyt, 63(2), 18-25. 

 

 

Litteratur og henvisninger

Det bliver sværere og sværere at holde sig orienteret om praksisforskningslitteraturen. En søgning marts 2018 på 'Practitioner Research' i Google Scholar, har givet følgende 'hits'

2017 - 24.900 hits

2014 -1590 hits

2013 -1610 hits

2012- 1540 hits

2011 -1290 hits

2010 -1310 hits

 1995 var vi nede på 86 og i 1990 var der kun 49. Jeg har kun søgt på det ene ord. Tænk, hvis jeg havde taget alle de andre begreber, der har et lignende indhold.

 

Udvalgte bøger om praksisbaseret forskning

 

 • Brandt, Å., et al. (2013). Aktions- og praksisforskning i ergoterapi. Basisbog i ergoterapi. T. Borg, O. Mygind and G. Stokholm. København Munksgaard: 477-496. 
 • Shaw, I. (2012). Practice and research. Farnham, Ashgate. 
 • Ramian, K. (2012). Casestudiet i praksis. København: Hans Reitzel. 
 • Ramian, K. (2009). "Evidens på egne præmisser." Psykolog nyt 63(2): 18-25. 
 • Wiberg, M., Madsen, A. J., & Ramian, K. (2008). Praksisforskning på profressionsuddannelserne. Vejle: University College Lillebælt.  praksartikelLIB08.PDF  Se hjemmesiden på UCL om praksisforskning her. Artiklen handler om erfaringer med praksisforskning på University College Lillebælt 2008. 
 • McLaughlin, C., Black-Hawkins, K., & McIntyre, D. (2007). Networking Practitioner Research. London: Routledge.
 • Fox, M., Martin, P., & Green, G. (2007). Doing Practitioner Research. London: SAGE. Se mere om bogen Doing Practitioner Research
 • Borg, T., Bundgaard, K. M., & Rasmussen, J. (2007). Praksisforskning. In T. Borg, U. Runge, J. Tjørnov, Å. Brandt & A. J. Madsen (Eds.), Basisbog i ergoterapi (pp. 646-679). København Munksgaard.
 • Halvorsen, A., & Gjedrem, J. (2006). Bedre praksis i socialt arbejde. Oslo: Univetsitetsforlaget
 • Ramian, K. (2004). Praktikere i praksisforskning. In K. Høgsbro (Ed.), Socialpsykiatriens kompleksitet. Kbh: Samfundslitteratur.
 • Gústafsson, J., & Ramian, K. (Eds.). (2003). Livshistorien - en vej til det menneskelige. Århus: Systime Academic.
 • Jarvis, P. (2002). Praktiker-forskeren : udvikling af teori fra praksis. København: Alinea.
 • Epstein, I. (2009). Clinical Data-Mining: Integrating Practice and Research. OUP USA. 

  Irwin Epstein er kendt for sit årelange arbejde med  udviklingen af 'Clinical Data-mining'. Clinical datamining er en strategi til praksisbaseret forskning, der udnytter allerede eksisterende data, der ikke er indsamlet til forskningsformål. Mange af de praktikere han samarbejder med er socialrådgivere ansat på sygehuse, hvor der i forvejen bliver samlet mange forskellige data ind til praktisk brug. Hovedvægten i bogen ligger på datamining som en kvantitativ strategi, men han peger også på mulighederne for at lave kvalitative undersøgelser.  I denne bog sammenfatter han sine erfaringer. Epsteins definition af 'praksisbaseret forskning' er den definition, som vi har anvendt i en årrække.
 • Harmaakorpi , V., & Mutanen, A. Knowledge Production in Networked Practice-based Innovation Processesd - Interrogative Model as a Methological Approach. , Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management., 2008(3), 87-101.

  Om samspillet mellem praksisforskning og innovation:  Det er en interessant artikel som peger på et interessant dilemma mellem praksisorienteret og vidensorienteret forskning. Den praksisorienterede forskning skabes i en kontekst, hvor forskningens styrke bestemmes af dens evne til innovation - altså til at skabe nye ydelser og produkter på som accepteres af et marked.

  Den vidensorienterede forskning skabes i en kontekst, hvor forskningens styrke bestemmes af den ens evne til at begå sig på et videnskabeligt felt dvs. blive accepteret af andre forskere.

 •  Yderligere litteratur finder du  her.

  Vælg filteret 'praksisforskning', så får du kun de titler, der har med praksisforskning at gøre.

   


FAQ

 

Hvad er videnskabende netværk?

 • Videnskabende netværk er forskellige arbejdsformer, der har det til fælles, at de rummer mennesker, der samarbejder aftalt, målrettet og produktorienteret, om at skabe viden på et bestemt praksisområde og om at dele denne viden med andre. Læs mere her: VisNet .

 

 

Hvad er forskellen på praksisforskning, evaluering, aktionsforskning og kvalitetsudvikling?

 

 • Der er først og fremmest kulturelle forskelle, der bunder i forskelle i opfattelsen af, hvad der har værdi. Kvalitetsarbejde er et felt, der er udviklet meget tæt på praksis, og som har sin egen terminologi, sine egne organisationsformer ( Den danske kvalitetsmodel) og traditioner. Praksisbaseret forskning er et andet felt, der udvikler sig tæt på forskningen og bruger forskningens terminologi og forskningens organisationsformer. Den udvikler også sine traditioner. Evalueringsforskning herunder selvevaluering er et felt, der anvender forskningsmetoder til besvarelse af spørgsmål om nogets værdi. Knytter sig tit til beslutningsprocesser. Aktionsforskning er et samfundsvidenskabeligt forskningsfelt, hvor forskningen ofte omfatter forsøg på forandring i samarbejde med de mennesker, der er under forandring. Det er typisk forskerne, der forsker. Nogle bedre bud? Knud R.

 

 


070201-110 080309-221 0804413-281 080921- 396, 090209-463 ,090702-627, 100126-963, 100214-1016, 100221-1036 101018-1461  121112 1498 130124 1620 130809 2028 131029 2223 140709 2726 141009 2889 150302 3226 150420 3382 160217 4139 161015 4707 180503 5760 190924 6519 200308 6756  210117 7001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.