| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

PraksisforskningsPraksis

Page history last edited by Knud Ramian 11 years, 4 months ago

 

Læs en oversigt over praktiske redskaber og fiduser for praksisforskere.

Siden hører til temaet Praksisforskning

 

 

Værktøjer til viden

indeholder en oversigt over de mange forskellige metoder, der egner sig til anvendelse i praksisforskning.

 

Projektstyring

Gennemførelse af praksisforskning handler også om god projektledelse. Her er en side om at styre projekter i praksis

 

 

Metodestyring

  • En matrix, der kan styre hele undersøgelsen ligger her. Dette link er til et dokument, der revideres jævnligt. Det kan kun åbnes, hvis man har en (nyttig og gratis ) googlekonto.

 

Skriveredskaber

  • Jeg har lavet en liste over nyttige redskaber på internettet: NetRedskaber

 

Etik og regler

Om god citatskik

 

Forskningsspørgsmål

For at få et indtryk af, hvad praksisforskningsprojekter kan indeholde har jeg lavet en liste over nogle forskningsspørgsmål, der er blevet anvendt i praksisforskningsprojekter. Jeg har et arkiv med de pågældende projekter, da de typisk ikke er publicerede.

 

Behov

 

  • Isolation på botilbud

Er der et problem med isolation blandt sindslidende på

§92 botilbud i Fyns Amt?

Og oplever sindslidende og personale denne isolation på

samme måde?

 

  • Spisemønstre

1Har beboernes opvækstvilkår haft indvirkning på deres spisemønstre og kostvaner?

2.Medvirker beboernes spisemønstre og kostvaner til at de har følgesygdomme?

3. Hvor meget indflydelse og ansvar tager medarbejderne i forhold til beboernes

spisemønstre og kostvaner?

4. I hvilken grad har beboerne indflydelse på selv at tage ansvar for deres egne

spisemønstre og kostvaner?

5. Hvilken betydning har publikationen ”Sund hele livet” fra Sundhedsministeriet 2002

i forhold til beboernes hverdag.

 

  • Brugerindflydelse

Vi har valgt at lave en undersøgelse, hvor vi forsøger, at få belyst, om der er brugerindflydelse

i valg af kontaktpersoner på socialpsykiatriske botilbud i Fyns Amt.

 

  • Misbrug i botilbud

Kan vi påvise at beboere med misbrug i §92 botilbud i Fyns Amt skaber

samarbejdsproblemer i personalegruppen og derved påvirker det psykiske

arbejdsmiljø som følge af deres misbrug?

 

Metodetest og metodeudvikling

Kan et døgnugeskema være et redskab til at tydeliggøre, hvor motivationen ligger for

disse menneske

 

  • Handleplaner

Hvordan laver man gode handleplaner

Hvordan laver man levende handleplaner

Hvordan laver man ledelse af handleplansarbejde

 

Tilvejebringelse

  • Henvisningspraksis

Hvorfor bliver misbrugere med børn (mmb) ikke henvist af sagsbehandlerne til familiebehandling?

Hvordan afvejer og beslutter sbh behandlingsmulighederne i forhold til mmb?

Hvilke vurderinger ligger ligger til grund for valget af behandling og hvilke overvej er der om fam.beh.?

Hvilke vurderinger og hvilke forhold har indflydelse på vurderingerne om bh og hvilke overvejelser er der gjort om familiebehandling i denne sammenhæng? (Baunsgaard og Nielsen,2005)

 


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.