| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ResearchLight

Page history last edited by Knud Ramian 2 years, 11 months ago

 

 

 

 

 

 

'Research Light' – Light som i Coca cola light

Denne side rummer mange minder, men opdateres ikke længere 

Den rapportfrie undersøgelse - også en slags Praksisforskning

version  4.6

 

Læs håndbogen om Research Light fra DEFACTUM her: 

https://www.defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=427&pageId=309986

 

 

Hvad er Research Light?

 

Hvordan laver man Research Light

Eksempler

 

 

 

 

 • Research Light er rapportfrie undersøgelser, som kan gennemføres hurtigere end du tror.
   
 • Research Light udvikles af et team på DE FACTUM, Region Midtjylland. Læs her

 

 

 • Man kan anvende forskellige forberedte  undersøgelses moduler dvs. samlesæt til undersøgelser. Det er en mellemting mellem Ikea-moduler  og Lego- klodser.

 

 

Hvem gør det?

Research Light egner sig til medarbejdere på arbejdspladser, der har ønsker om løbende at kunne undersøge og vidensbasere egen praksis. Det bliver bedst, hvis ledelsen har en strategi støtter det. Se eksempel på en strategi her: .....

 

Research light - eksempel - Evidentia

 

Læs artiklen "Evidens på egne præmisser. Vibas0902.pdf 

Lær det: 

 • Man kan deltage i et 2-dages kursus om Research Light: Læs mere om Research light og kurserne, som afholdes af Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland her. Du skal bruge 5 yderligere arbejdsdage mellem de to kursusdage til at gennemføre din første undersøgelse. 

 

 • Research Light er også et håndværk, der kræver øvelse, og de to dages kursus er en introduktion.

 

 

 

 
 •  Læs om Research Light forløb på pædagoguddannelsen i Jelling: 

Qvortrup, A. (2013). "Reltationspædagogik i et inkluderende perspektiv." Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift(4): 34-52. 

 

 • Find flere eksempler på Research Light undersøgelser og forskellige forskningsspørgsmål her .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finder du yderligere informationer om Research Light: 

 

 

 

Indholdsfortegnelse med links


 

 

Historien bag Research Light

Gennem mange underviste evaluator Hans Knudsen og jeg sygeplejersker på specialuddannelse i forskningsstrategien: Casestudiet - Studiet af konkrete fænomener i hverdagen.   

Mandag til fredags undersøgelsen

I løbet af en uge gennemfører små hold på 2-3 hver deres casestudie. Vi har fundet form, hvor man planlægger sin undersøgelse om mandagen og tirsdagen. Samler data ind om onsdagen. Bearbejder sine data om torsdagen og fremlægger resultataterne til drøftelse for de andre om fredagen. Undervejs får deltagerne undervisning i den opgave, de er i gang med at løse. Deltagerne synes det er en meget spændende uge og de synes de lærer meget om det de beskæftiger sig med.

 

 
 

Når der kun er een dag til at samle data ind, må man naturligvis beskæftige sig med meget velafgrænsede fænomener: Hvad sker der på en afdeling, når hele personalet er til møde? Hvordan bliver patienten inddraget i hverdagen? Hvem deltager i morgenmødet på afdelingen, hvorfor og hvorfor ikke? Hvordan bliver de pårørende modtaget på afdelingen?

 

 

De er spørgsmål, de tit har stillet, men aldrig haft tid til at få ordentlige svar på. Når man forsøger at besvare den slags spørgsmål i et miniforskningsprojekt bliver man præcis på, hvad man tror man ved, hvad man gerne vil vide, får stillet meget præcise spørgsmål til observationer og interviews. I kraft af projektet kommer de ud af behandlerrollen og får en anden kontakt med patienter, brugere og pårørende.

 

 
 

En dag fik vi den tanke: Hvorfor laver de ikke den slags undersøgelser der hjemme, når de nu kan lære så meget af det på kursus? Fra den dag begyndte vi at se på vores forskningsmetoder og finde dem frem, der ville egne sig til den slags hurtige undersøgelser. 

 

                                                              

Ideen i Research Light

Research Light er en rapportfri undersøgelse, der kan gennemføres hurtigt.

på fx.5 arbejdsdage. Vi har eksempler på undersøgelser, der planlægges på to dage, gennemføres på den tredje, bearbejdes på den fjerde og fremlægges og diskuteres på den femte dag.

 

 

Research Light Modulerne

 

Der er til Research Light udviklet en række moduler, der er en slags samle sæt til forskellige undersøgelser. Det er næsten som i Ikea. Der moduler til projektbeskrivelse, forskningsprotokoller, metodebeskrivelser, resultatmålinger, mødeformer og meget mere.  

 
Læs mere om Research Light modulerne.

Hvad kan man undersøge?

I daglig praksis vil der tit være et spørgsmål, som man ikke kan få svar på gennem de eksisterende rutiner.

Kunne vi ikke lave en lille hurtig undersøgelse?

Hvordan virker den nye modtagelsesprocedure?

Hvordan fungerer handleplansarbejdet for tiden?

Hvordan fungerer medicinadministrationen?

Mere omfattende kvalitetsikringsmodeller, evaluerings- og dokumentationsprojekter vil ganske enkelt være for omfattende og for ressourcekrævende til besvarelse af enkle spørgsmål.

 

 
 

De foreløbige erfaringer med RL har alle karakter af at være kortvarige vidensbaseringsprocesser.  Målet er altså at skaffe dokumentation, som både er troværdig, og ikke er mere omfattende end at resultaterne hurtig kan omsættes i praksis. Research Light er en af vejene til det jeg kalder det vidensbaserede arbejde. 

 

Læs mere her: Vidensbaseret arbejde
     
 

Der er stadig tale om en forskningsinspireret aktivitet, hvor der defineres klare spørgsmål, en tydelig analyseenhed og foretages metodiske valg, der passer til spørgsmålet. Omtanke i planlægning er stadig en forudsætning for kvalitet i resultatet, men det hele er slankere, hurtigere og billigere. 

 

Download en kort beskrivelse af ideerne her:RL-kort.rtf

 

Principperne i Research Light

Vi skal have præciseret fænomenet  yderligere. Foreløbig er det "Gennemførelse af små undersøgelsesforløb efter følgende principper:

0. De skabes til brug i en lokal kontekst

1. De har en form for protokol, dvs man tænker sig om før man går igang.

2. De har et starttidspunkt og et sluttidspunkt.

3. Det samlede tidsforbrug tælles i dage og uger

4. De er 'empiriske' dvs. baseres på ganske kortvarig dataindsamling, observationer, interviews, spørgeskemaer.

5. De produceres uden egentlig rapportering, men data og konklusioner fremlægges.

6. De gøres til genstand for en aftalt lokal dialog om udviklingsmuligheder på og evt. mellem arbejdspladser.

7. De offentligøres, når der er samlet tilstrækkeligt med erfaringer sammen til at dokumentere, at undersøgelsen har virket

8. De bedste undersøgelser er lavet små på en måde, der gør at de kan vokse sig store.

Et Research Light-modul omfatter såvel forberedelse, dataindsamling, bearbejdning, formidling og forankringsdialogerne.

 
     

Igang med Research Light

 

Man kan komme igang med Research Light på forskellige ambitionsniveuaer:

 

 
 

Bestil en Introduktion

Der kan afholdes halve eller hele temadage om research Light. På en introduktionsdag vil principperne for Research Light projektet blive præsenteret og en række af de nedenstående metoder vil blive gennemgået og drøftet i lyset af deltagernes behov. Efter en introduktionsdag kan man selv arbejde videre eller vælge en af de andre måder at komme igang på. Man kan få en introduktionsdag på arbejdspladsen, hvor man introduceres til metoderne og selv planlægger en undersøgelse

 

 

Vælg et Research Light kursus

Der er udviklet et særligt 2-dages kursus om Research Light: Evidens på egne præmisser. Du skal regne med at bruge 5 yderligere arbejdsdage mellem de to kursusdage til at gennemføre din første undersøgelse. 

 

 

  Læs mere om kurset her.

Overheads fra første kursus: Research Light introduktion Research light sep08 .pdf

Vælg et Minicasekursus

Det er et 5 dages kursus, hvor du med sikkerhed føres frem til at gennemføre et Research Light modul i løbet af de fem dage.

 

Læs om kurset her: Specialuddannelsen 2008-9

 

Det findes et netværk af mennesker, der arbejder med anvendelse af hurtig, nyttige og ukomplicerede men forskningsinspirerede studier til praksisudvikling. 

 

 

 

 

 

Yderligere information om Research Light

 

 
Overheads

Casestudiet som Research Light" Research Light er en ny form for samarbejde mellem praksis og uddannelsesstederne. Se kursusbeskrivelse fra UCN her. Se overheads her. 

Overheads om Research Light: research light.1.7.pdf

Overheads fra en dag om vidensbasering af frivilligt socialt arbejde. Som powerpointshov: Frivilligt.pps, som pdf-fil til udprintning: Frivilligt.pdf

 

Research Light på den internationale scene

Jette Bangshaab fra University College Nordjylland har præsenteret en poster om erfaringerne med Research Light.

Bangshåb, J. (2009). Research light in rehabilitation practice. Paper presented at the Universities of Applied Sciences as linking pin in the knowledge triangle: putting the pieces together’. International Start Conference of the European Project ‘EDUPROF’ Steigenberger Kurhaus, The Hague, the Netherlands

 

Læs den her

 

 

 

Lær Research Light på et to dages kursus

Der er udviklet et særligt 2-dages kursus om Research Light: Evidens på egne præmisser. Du skal regne med at bruge 5 yderligere arbejdsdage mellem de to kursusdage til at gennemføre din første undersøgelse.  Læs mere om kurset her. Overheads fra første kursus: Research Light introduktion September 2008 Research light sep08 .pdf

 

 

Minicasestudier på kontaktpersonuddannelsen i København  

 

Research Light i uddannelserne

 

 • Et Research Light-projekt på University Center Lillebælt. Afd. Jelling Se beskrivelse Research Light Model Jelling
 • Research Light har været testet som undervisningsform på University College Syd i 2008. Læs artikel her:  praksartikelLIB08.PDF

 

 • Et nummer af "Vidensbasering" handler udelukkende om de forskellige metoder, der nu findes under betegnelsen: Research Light. Det ligger her: Research Light.pdf

  Hvis man er medlem af Research Light netværket får man direkte adgang til vejledninger og erfaringer med de enkelte metoder. Medlemsskab er gratis for aktive medlemmer. Læs mere her.

 

 • Der findes en programteori for kurset "Et casestudie på 5 dage" Se CaseKursus

 

Henvisninger:

 

 • Ramian, K., et al. (2011). Research light - Vidensbasering af praksis i praksis. Aarhus, Undersøgelse og evalueringsgruppen: 32 sider + bilag. 
 • Ramian, K. (2009). "Research Light- Praksisbaseret forskning på slankekur." Videnstema- Vidensteamets tidsskrift om psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd 2009(4): 17-20.
 • Wiberg, M., Madsen, A. J., & Ramian, K. (2008). Praksisforskning på profressionsuddannelserne. Vejle: University College Lillebælt.
 • Dokumentation gør medarbejderne klogere”. (2008) Nyhedsmagasinet Danske. Kommuner, nr . 18, pp. 22-24. Download her
 • Overheads fra temadagen om dokumentation d. 11/10 ligger her:etiskdoku.pdf 
 • Søg på nettet efter "Small scale research/studies", "Quick and dirty Studies/research", "research lite" , "mini research", "Pilot studies" 
 • "Dokumentation i det små" fra Kommunernes Landsforening Se her.
 • Teijlingen, E., & Hundlye, V. Social Research Update 35: The importance of pilot studies. . Retrieved September 23, 2008, from http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU35.html. 
 • Finding out Fast: investigative skills for policy and development,ALAN THOMAS, JOANNA CHATAWAY & MARC WUYTS (Eds), 1998;London: Sage, in association with the Open University.376 pp., ISBN 0 7619 5836 3 £48.00 hb; ISBN 0 7619 5837 1 £15.99 pb 
 • The Hard-pressed Researcher: a Research Handbook for the Caring Professions;EA Talbot;1994.London, Longman 
 • Integrating Systematic Enquiry into Everyday Professional Practice: Towards Some Principles of Procedure David Frost British Educational Research Journal, Vol. 21, No. 3, 
 • Teacher Research: Methodological and Empowerment Issues in Practical Research for Improved Teaching and Learning (Jun., 1995);pp. 307-321 
 • Research Light - Hvor lidt kan man nøjes med og alligevel lave en acceptabel evaluering? Læringsseminar på Dansk evalueringsselskabs årsmøde 2011. Overheads 

 

Stillede spørgsmål og kommentarer:

 

Hvorfor "research" og hvorfor "Light" er det ikke modsætninger?

Mine erfaringer fra mange praksisforskningsprojekter at man ved at lade sig inspirere af forskningens strategi og logik tvinger sig til at tænke bedre end man ellers ville gøre. Udgangspunktet i 'data' har den fordel, at man skaffer nye input til sin tænkning.

Når det hedder 'Light' er det fordi formålet ikke er at bedrive tidsskriftsforskning, men netop opnå en hurtig og praktisk gevinst gennem nye input og bedre tænkning ved at lade sig inspirere af forskningen.

 

 

Hvad er forskellen på 'Research Light' og andre lignende fænomener som f.eks. aktionsforskning, kvalitetsudvikling, praksisforskning, evaluering ol.

Den afgørende forskel er ambitionen og dermed den tid og de ressourcer, der skal anvendes. Ambitionen er at anvende datastyret tænkning til dialog og internt brug. Et praksisforskningsprojekt tager ofte et års tid med en arbejdsdag om ugen. Det afsluttes med en rapport eller en artikel, der kan offentliggøres. Praksisforskning vender ud af. Det er svært at forestille sig kvalitetsudviklingsprojekter og evaluering uden skriftlighed. 'Research Light' har typisk ingen rapportering. Data bearbejdes og fremlægges til fælles diskussion.

 

Top


080307 -188 080608-285, 080704-325 080912-365 080923-397 081116-414 090201-405 090615-583 090625-677 091030-817  091210-913 100228 1055 100316 1094 100527 1234 110902 1485 110924-1494 120104-1599 120822-1711 121018-1709! 130124 1749 130630 1871 160218 2483 160429 2545 200901  3201 210609 3229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.