| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

UfoArbejde

Page history last edited by Knud Ramian 4 years, 6 months ago

 

 

Metodeudvikling v.0.90

 

Siden samler praktiske anvisninger og overvejelser om styring og gennemførelse af projekter, der knytter sig tæt til frontarbejdet. Siden har til formål at understøtte udnyttelsen af min undervisning om samme emne.  På andre sider kan du læse mere detaljeret om særlige metoder. Dem henvises der til i teksten, eller du kan finde dem i menuen til højre.

 • Hvad savner du? skriv og spørg. Du finder et klik til "wikiowner" allernederst på siden.

 

Indholdsfortegnelse, der har links til de enkelte afsnit

 

 

 

Nyheder

 

 • Måske er det lettere, at kalde det kvalitetsudvikling. Se en stabel af norske værktøjer her. 
 • Faser i metodeudvikling. Download en lille artikel her. 
 • Et skema til en god projektbeskrivelse: Skema til projektbeskrivelse.doc
 • Et godt eksempel på en omfattende projekt-/forandringsteori udarbejdet af en projektgruppe i ADHD-foreningen her Læs mere om projektet Voksen ADHD her.
 • Det er svært at lave nyttige projektlogbøger. Du kan downloade en model udarbejdet efter inspiration fra Lene Buchwardt fra ADHD-foreningenher. Det er en wordfil, som du kan arbejde videre i, men den forudsætter, at du har lavet en projekt-eller forandringsteori.

 

Værktøjer

 

Basisværktøjer

Adgang til computer og internettet har de fleste i dag, men til udviklings-og forsøgsprojekter findes der en række færdigheder og redskaber, som kan gøre livet nemmere for en projektleder. Dem kan du læse om på NetRedskaber

 

 

Planlægninger

Et rigtig godt sted at starte planlægningen er at bygge på andres erfaringer. Denne side samler nogle af dem, men check også konkrete projekter ved at søge i "Den sociale kvalitetsdatabase" her

 

Projektbeskrivelse/protokol

Projektbeskrivelsen skal findes i forskellige udgaver. De skal tilpasses til deres målgruppe: hvem henvender den sig til. Der skal være mindst to. Den korte og den lange officielle.

 • Et skema til en god projektbeskrivelse: Skema til projektbeskrivelse.doc
 • Inspiration til en kort projektbeskrivelse kan du finde på Helsefondens hjemmeside. 

 

 

Projekt-/program-/forandringsteori

I stigende omfang stilles der krav om stærkt resultatorienterede projektbeskrivelser f.eks. i form af program - projekt- eller forandringsteorier. Projektteorien er et redskab som sikrer en grundig planlægning af projektet og evalueringen af det.

 

 • Du kan finde et godt eksempel på en omfattende forandringsteori udarbejdet af en projektgruppe i ADHD-foreningen her
 • Klinik for selvmordsforebyggelse har arbejdet med programteori i mange år. Her kan du se, hvordan man kan bruge programteorien til at udarbejde en status med.

 

Alle projektteorier vil have nytte af følgende delkomponenter:

 1. Planlægningskomponent
 2. Startkomponent
 3. Gennemførelseskomponent
 4. Evalueringskomponent
 5. Implementeringskomponent
 6. Vedligeholdelseskomponent

 

Du kan læse vejledninger om forandringsteorier her.http://selvevaluering.emu.dk/projektetablering_001.html

http://selvevaluering.emu.dk/projektetablering_001.html

 

Plantyper

 

 • Faseplaner
 • Milepælsplaner

 

Anvendelsesorienteret tænkning

Tænk implementeringen ind fra start.

Interessentengagement i planlægning

Brugerinddragelse i design

Anvendelse af den personlige faktor

 

 

Anvendelse er ikke rapportering

 

Projekt databasen

 • Protokol - projektteori
 • Logbog

Det er svært at lave nyttige projektlogbøger, men det er nyttigt. Du kan downloade en model her. Det er en wordfil, som du kan arbejde videre i. Et konkret eksempel udarbejdet i ADHD-foreningen ligger her.

 

Hvis der stilles større krav til dokumentation kan det være nyttigt med følgende 'beholdere' i projektdatabasen.

 • Kildeoversigt
 • Dataoversigt
 • Datamatrix
 • Datasamlingen
 • Notesamlingen
 • Tekstskitser

 

 

Organisatoriske aktiviteter

UFO-arbejde lykkes bedst, når der er

 

Personale nok - helst mindst 1+1

Aftaler om tid og ressourcer

Deltagelse i netværk /ekstern støtte

Aftale om organisering

Aftale om ledelsens opbakning

Aftale om opmærksomhed fra andre

Aftale om projektets synlighed i organisationen

 

 

Projektkomponenter

 

Projektovervejelser

Projektfokusering: Hvordan fokuseres et godt projekt?

Projektorganisering: Hvordan skabes organisationen for en effektiv projektgennemførelse?

Projektstyring: Hvad fører projektet sikkert fra start til slut?

Etik: Sikre overholdelse af etiske spilleregler.

Formidling: Hvordan kan vi formidle og komme i dialog om det?

Implementering: Hvordan anvendes projektresultaterne i praksis?

Projektfinansiering: Hvordan gennemskuer jeg ressourceforbruget og skaffer ressourcerne? Læs mere http://www.kvalitetsdatabasen.dk/?page=application

 

Metodeovervejelser

Behovsvurdering på et fagligt område: Hvad er/ var der brug for? Hvem havde hvilke behov?

Udforskning og formulering af en faglig problemstilling: Hvad var en god formulering? Hvordan kan vi blive klogere på det ved hjælp af egne og andres erfaringer. (læsning, etc)

Metodeudvikling (forsøgsstrategi): Hvordan kan vi gøre noget ved det? Faser i metodeudvikling,

Implementering: Hvordan kan vi iværksætte projektets resultater?

Evaluering/Kvalitetsudvikling: Hvordan kan vi vurdere resultat og metode?

 

Rolleovervejelser

Bygge sig en sikker platform i forhold til andre platforme

Valg af strategisk platform fx aktionsforskning.

Håndtere skepsis fra forskellige sider

Bygge sig en magtbase

Procesmagt:Ressourcemagt, expertmagt, positionsmagt,

Resultatmagt: Interessentarbejde:

Investorer/ politikere - Leverandører/ henvisere – Aktører/behandlere - Aftagere,Slutbrugere

Produktion af vindere og tabere.

Skabe arbejde/liv balance

 

Magtbaseovervejelser

Ressourcekontrol (penge, ry,kontakter, færdigheder, teknologi)

Ekspertise (metodisk kunnen, framing)

Positionsmagt (skabe interne og eksterne successer, alliancer)

Resultatmagt (skabe de ”rigtige” vindere og tabere)

--> Bruges til magtkampene

 

En sikker platform?

Styr på egne projekter

Skab forandring – vær resultatorienteret

Accept af andres skepsis

Fokuser på det lokale

Hold fast i den lille skala, der gør en forskel

Vær åben om dilemmaer og bias

Reflekter over egen rolle

Vær opmærksom på magtforhold

Skaf dig intern og ekstern støtte

Fox, Martin & Green, 2007

 

Formidlingsovervejelser

Den løbende formidling

Målrettet inddragelse

Allianceskabelse

Hjemmesider

Bistand til wikisider

Hvis du vil oprette en projekthjemmeside i pbwiki læs mere på BidragYder, men I er velkomne til at få en telefonisk start-instruktion på 15-20 minutter.

Det er den tid, det tager at lave den første side, som I selv kan arbejde videre med.

Når du/I ringer på 25395365, skal I have tændt computeren og koblet jer op på denne side.

 

Skriftligheden – den automatiske rapportskriver

Bistand til matrixskrivning

Prøv først at skive små tekster i tabelform inden du kaster dig ud i store projekter. Hvis du efter at have læst vejledningen og er gået igang, *støder ind i problemer med at anvende den automatiske rapportgenerator, send mig en mail. Du kan maile mig ved at klikke på "mailto wikiowner" allernederst på siden.

 

Konklusions kunst

 • Konklusionen er  formuleret som en generaliseret udtalelse, der principielt kan anvendes i andre situationer.
 • Konklusionen refererer  til den kontekst som den er udsprunget af.
 • Konklusionen fremstår dokumenteret, argumenteret og med defineret styrke
 • Konklusionen finder balancen mellem at være  for generel eller for specifik så den kan være nyttig
 • Konklusionen står  i relation til den eksisterende viden, så man ved om den repræsenterer en understøttelse af eksisterende viden eller udgør en ny indsigt. 
 • Konklusionerne er  fokuserede og peger  på udnyttelse af de eksisterende ressoucer

 

 

Målgruppeformidling

Aftapningsprincippet

Konferenceformidling se: http://www.umdnj.edu/psyevnts/psyjumps.html#months

 

Implementeringsovervejelser

Ledelsesopbakning

Teamdannelse

Iværksættelsesplan

Pilotprojekt

Erfaringsopsamling

Spredning af anvendelse

Vurdering af iværksættelsen

Evt. revision af planen

 

Henvisninger

 

 

Overheads

 

 

 

 

 

 

 


 

 080413-96, 060702 - 212, 100111- 310, 150214 461

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.