| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

VegaHerning

This version was saved 14 years, 4 months ago View current version     Page history
Saved by birgitte højlund
on February 5, 2010 at 9:42:31 pm
 

 

TEMADAGE PÅ PLEJECENTRE

 

Syv af projektdeltagerne har på skift været med ude og holde temadage på plejecentre i Midtjylland.

 

Omkring 170 medarbejdere har deltaget i temadagene, hvor vi  præsenterede de to plejecentre og deres forskellige måder at organisere madlavning på.

 

Bagefter viste vi filmen med de små historier fra seks leve-bo-miljøer.

 

Til sidst introducerede vi Forandringscirklen og hjalp medarbejderne i gang med deres egne småprojekter.

Omkring 50 nye cirkler er på den måde sat i gang og lever forhåbentlig videre.

 

Puljemidlerne til temadage er ved at være brugt op, men vi kommer stadig gerne ud og holder en temadag imod et beskedent honorar.

 

Se mere om temadagene her.

 

 

PLANER FOR FORÅRET 2010

 

Formidlingsaktiviteterne fortsætter hen over foråret.

 

Vi har tilbudt temadagen til uddannelsesinstitutioner i regionen og har foreløbig aftaler med Social & Sundhedsskolen i Herning og Teknisk Skole i Holstebro.

 

To projektdeltagere fra Mellemtoft har allerede været på Social- og sundhedsskolen i Skive for at undervise et hold assistent-elever. De fik så mange roser:

 

"rigtig inspirerende og super relevant tema!! fortsæt det gode arbejde!"

 

"..en dejlig inspirerende fremlæggelse med en masse livsglæde"

 

"... spændende foredrag... håber det bliver sådan alle steder"

 

"meget flot opsamling, hvor faglighed, teori, praktik og dokumentation blev fremlagt superflot"

 

 

 OMTALE AF PROJEKTET

 

20. august 2009: Premiere på filmen "Liv i køkkenet"

 

Så er filmen færdig! Den varer 31 minutter og indeholder seks forskellige eksempler på, hvordan madlavning i leve-bo-miljøet kan organiseres, så høj madkvalitet og et fornuftigt ressourceforbrug kan forenes med beboernes aktive deltagelse og medbestemmelse - og dermed skabe liv og glæde for både beboere og personale.

 

De deltagende leve-bo-miljøer er:  

Kastaniehaven i Give

Mellemtoft i Holstebro

Søhusparken i Ebeltoft

Møllegården i Hadsten

Søparken i Lemvig

Skovly i Bryrup

 

Filmen koster 15o kr. + moms og forsendelse og kan bestilles hos vnj@sosuherning.dk

 

August 2009: Artikel i Lederforum om Liv i køkkenet

 

 

 

 

 

  

Nyhedsbrev fra projekt "Liv i køkkenet"

21. juni 2009: Vi er rigtig godt i gang med projektet, og er ved at runde af til sommerferien.

Læs her hvordan det første halve år er forløbet. nyhedsbrev juni 09.doc

 

15.3.2009: Der er nu sendt ansøgning til Helsefonden om midler til fase 3 i VegaNetværkets MerLivs projekt. Fase 3 starter i efteråret 2009. Aktiviteterne i vores del af projektet er beskrevet her: 

delprojektbeskrivelse fase 3.doc

 

 

Projekt "MERE LIV I KØKKENET" starter

20.2.2009: Erhvervs- og Byggestyrelsen har bevilget midler til et projekt, som udvider og supplerer MerLiv - projektet.

Projektets formål er at dokumentere og sprede gode erfaringer med hensyn til madlavning i leve-bo-miljøerne ud fra tre overordnede temaer:   

 • Beboerinddragelse   
 • Madens kvalitet   
 • Rentabilitet og ressourceforbrug 

Midlerne skal bl.a. bruges til at afdække hvordan madlavning foregår i leve-bo-miljøerne i Region Midtjylland og til at producere en videofilm om madlavning i de små boenheder. Samt til frikøb af personale fra de to leve-bo-miljøer, som er med i MerLiv projektet, så de i efteråret 2009 kan deltage i en række temadage, hvor de fortæller om erfaringerne med at arbejde med "de små skridts metode".

se en kort projektbeskrivelse HER:

LIV I KØKKENET projektbeskrivelse 05.01.2009.doc

 

Februar 2009 - opdatering :

 

På seminar nr. 2 i november 2008 blev der afleveret mellem 5 og 8 PDSA-cirkler fra hver deltager. Der var rigtig mange solstråle-historier imellem. Her er een af dem: 

 

 

 

Men det kom også frem at det var rigtig svært at få resten af personalet med i processen. Projektdeltagerne besluttede derfor at involvere deres kolleger ved at alle i boenheden fik til opgave at snakke om maden med den beboer, man er kontaktperson for. Formålet var at få øje på hvilke tiltag der kunne skabe mere liv omkring maden for den enkelte beboer. Der blev lavet et ark med inspirationsspørgsmål til samtalen. Det ligger HER: 

INSPIRATIONSSPØRGSMÅL.doc

 

Herefter skulle teamet i fællesskab beslutte hvad den næste cirkel skulle handle om. Nogle boenheder er rigtig godt i gang med denne opgave, andre har haft svært ved at finde tid og ro til det. Men alle kæmper sig frem, så det skal nok lykkes! Vores fælles mål er at alt personale i de 9 boenheder har prøvet at udfylde en cirkel (Det må gi noget i retningen af 50-60 cirkler!)

 

Vi har også arbejdet lidt med PDSA-cirklen, som vi syntes skulle fordanskes. Den nye fordanskede model kan ses som skabelon her:

PDSA skabelon 281108.docx

 

og anvendt HER:

 

 

 

 

Samtidig er deltagerne begyndt at forberede sig på formidlingsfasen ved at tage billeder af situationer, som vi vil bruge til en power-point-præsentation. Næste gang vi mødes - i marts - skal vi se billederne igennem og begynde at udvælge materiale til formidlingsdelen.

(Birgitte Højlund 3.2.09) 

 

SEMINAR 18.11.2008

 

Vi er nu godt i gang med fase 2. Plejecentret Kastaniehaven i Give deltager med 4 boenheder og plejeboligerne Mellemtoft i Holstebro med 5 boenheder. Der bliver arbejdet med PDSA-cirklerne og "de små skridts metode" i forhold til madlavningsområdet.

 

Der blev fortalt om projektet på det årlige VEGAseminar, i år på Social & SundhedsSkolen i Herning. Her mødte omkring 60 interesserede praktikere op for at høre om og blive inspireret af alle MereLiv projekterne.

 

Se slides til oplægget omkring madlavnings-temaet HER:

 Madlavning i leve-bo-miljøerne oplæg 181108 uden billeder.pptx

 

 

 

FASE 2 i Madlavningsprojektet 

  

 

 

 

8.maj 2008 blev idékataloget præsenteret på en workshop på Gerontologisk Selskabs årsmøde i Fredericia. Kataloget indeholder 14 kommenterede gode ideer fra temadagen d. 25. september 2007. De er samlet under overskrifterne:

 

Madlavning i leve-bo-miljøet og på plejehjemmet

Madlavning i eget hjem

Madlavning set fra en køkken-synsvinkel

 

SE HELE KATALOGET HER:                                                                        

 

Madlavning som en del af ældres hverdag 2008 - til web.pdf

 

Vi går nu i gang med at planlægge fase 2. Første skridt er at sende kataloget ud sammen med en invitation til at deltage i fase 2.

 

Der er lavet en kort projektbeskrivelse af fase 2, som du kan se her:

 

delprojektbeskrivelse fase 2.doc

Madlavning - en del af hverdagen?

 

Kataloget udsendes midt i maj sammen med et følgebrev, som du kan se et udkast til her:

 

UDKAST til følgebrev til idékataloget.doc 

 

 

 Tværfaglig TEMADAG

 
 
25. september 2007
Social&SundhedsSkolen, Herning
 
 
 
 
DAGENS PROGRAM:
Se introduktion til oplæg og workshops på www.sosuherning.dk, Her kan man også tilmelde sig.
 
9.00 - 9.30: Morgenkaffe og velkomst
 
9.30 – 9.45: Mere liv i hverdagen – del ud af de gode ideer!
Præsentation af MERLIV-projektet og VegaNetværket
Knud Ramian, seniorkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
 
9.45 – 10.00: Hvem bestemmer hvad beboerne skal have at spise?
Kirsten Kjærgaard, konsulent, fhv. leder af ”Danmarks Bedste Plejehjem”, Sjørup
 
10.05 – 10.20: God mad giver energi til livet
Inga Ager, leder af Byens Mad, Århus
 
10.25 – 10.40: Madlavning – et spørgsmål om træning
Karen Andersen, ergoterapeut, Randers Kommune
 
10.45 – 11. 00: Pause
 
11.00 – 11.15: Det velduftende plejehjem
Projektleder, phd. Jens Christian Elle, København
 
11.20 – 11.35: Hvad ser visitator – og hvad gør hun?
Hvordan udmøntes en kostpolitik i kvalitetsstandarder og ydelser?
Ved visitator Jonna Vigsø, Vanløse-Brønshøj-Husum
 
11.30 – 11.45: Introduktion til eftermiddagens workshops
 
11.45 – 12.30: Frokost
 
12.30 – 14.00: Workshop 1-6: Se beskrivelse på s. 3 og vælg
 
14.00 – 14.15: Vægavis og kaffe
 
14.15 – 15.00: Kort opsamling på workshops ved tovholderne
Hvad sker der så nu? Introduktion til det videre forløb i MERLIV-projektet
 
 
Del-projektet er beskrevet til Helsefonden  i en kort udgave her:
 

 

BAGGRUND

 

Der er megen opmærksomhed omkring de ældres kost og ernæring. Småtspisende ældre er i sig selv et problem for de ældres helbred og et særligt problem ved sygdom.

 

I Vega sammenhæng giver hverdagsperspektivet især anledning til en interesse for madlavning og måltider. Der er flere projekter i VEGA, som har interesseret sig for hvad madlavning og måltider betyder i gamles liv. I 1999 stod Ergoterapeutskolen i Odense bag et projekt med titlen:

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

I 2003 gennemførte Social- og SundhedsSkolen i samarbejde med Holstebro Kommune et projekt, som hed: HVERDAGSLIV OG LIVRETTER

Det var et forsøgs- og udviklingsprojekt, hvor hjælp til madlavning i en periode blev tilbudt til hjemmehjælpsmodtagere, som ønskede det.

 

Baggrunden var dengang en undren over den tilsyneladende automatik, hvormed gamle menneskers problemer med madlavning bliver mødt med tilbud om udbragt, færdigtilberedt mad. Selv om mange er godt tilfredse med denne løsning, så findes der en gruppe gamle, for hvem gøremål som indkøb, planlægning og tilberedning af mad giver indhold og kvalitet i hverdagen. Det er især denne gruppe, som projektet har fokus på.

 

Samtidig er der med etablereingen af Leve-bo-miljøer opstået et paradoks, hvor meget svækkede gamle mennesker forsøges inddraget i madlavning og beslutninger om deres egen mad i et omfang, som ikke var muligt, da de var noget friskere og stadig boede i eget hjem.

 

Produktionen af den udbragte mad bliver i dag effektiviseret og centraliseret i stadig større køkkener, mens maden i Leve-bo-miljøerne fremstilles i små portioner "som derhjemme". I Socialministeriets undersøgelse af madservice fra 2006 konkluderes: "Madområdet kan derfor siges at være præget af to modsatrettede tendenser i landets kommuner - en der går mod højere effektivitet, og en der har mere fokus på at producere maden som i et almindeligt hjem. Ofte kan begge tendenser findes i samme kommune" (Socialministeriet 2006, p.27)

 

 

 

 

 

SPØRGSMÅL TIL BESVARELSE

 

 

Oplæg til Madlavningsprojektet 2007 mindmap.doc

 

Udfra ovenstående mindmap er følgende tre temaer prioriteret:

 

1. Madlavning i leve-og-bomiljøet og på ældrecentret: Fokus på hvordan der skabes liv i hverdagen og på sammenhængen mellem socialpædagogik og lødig mad. Hvordan får vi tid og råd til at lave mad? Hvordan inddrages beboerne - og hvad kommer der ud af det?

 

 

2. Madlavning i hjemmeplejen: : Hvilke muligheder er der for at yde støtte til madlavning indenfor hjemmeplejens rammer? Hvad ser visitator - hvad gør hun? Hvordan udmøntes en kommunes kostpolitik?

 

 

 

 

3. Madlavning set fra køkkenet: Hvordan nedbrydes "muren" mellem køkkenet og spisestuen? Hvordan kan køkkenpersonalet være med til at skabe liv i hverdagen? Fokus på løsninger, som kan gøre madlavning enklere: halvfabrikata, forenkling af processer m.m.

 

 

 ANTAGELSER

 

Projektet hviler på en lang række værdiantagelser, hvoraf nogle er:

 

 •    
 •       
 •          
 • Dagligdagens gøremål kan være med til at give hverdagen indhold og kvalitet. At sørge for sig selv og opretholde dagens små rutiner har en afgørende betydning for den enkeltes integritet, identitet og værdighed

 

 •    
 •       
 •          
 • Lysten til at sørge for sig selv kan mindskes af personalets velmente serviceorientering. Man kan tale om "hjælpens bivirkninger". Et mageligt liv, hvor alt ordnes og alle besværligheder ryddes af vejen, er ikke nødvendigvis befordrende for livsappetitten

 

 •    
 •       
 •          
 • Trangen til at effektivisere madlavningen - og dermed nedprioritere den langsomme gamles deltagelse heri - er ikke kun et politisk spareprojekt, men også enhver husmoders indbyggede tilbøjelighed! Hvis inddragelse skal realiseres, må følgende antagelse derfor også gælde:

 

 •    
 •       
 •          
 • At støtte gamle, svækkede mennesker i at deltage i madlavning og måltider er en professionel, tværfaglig opgave af stor kompleksitet

 

 •    
 •       
 •          
 • Deltagelse i madlavning behøver ikke at betyde at gamle mennesker "tvinges til" selv at kæmpe med sovsen - men at man så lang tid som muligt er involveret i hvad man skal have at spise, hvornår, og hvordan det skal tilberedes

 

 

FASE 1: Eksempelsamling

 

RESEARCFASE, hvor udvalge foregangssteder kontaktes og engageres til at komme med oplæg på en

 

TEMADAG d. 25. september 2007 på Social- og sundhedsskolen i Herning.

Målgruppen er primært køkken- og plejepersonale indenfor ældreområdet, men andre interesserede er også velkomne. Program sendes ud umiddelbart efter sommerferien.

 

Udover oplæggene rummer temadagen workshops, hvor yderligere gode praksishistorier opsamles. På baggrund heraf udarbejdes et

 

FORANDRINGSKATALOG, som vurderes og kommenteres af et "ekspertpanel", bestående af oplægsholderne + deltagere fra temadagen.

 

Forandringskataloget sendes ud til deltagerne i temadagen.

 

Der er søgt ekstra midler til afholdelse af temadagen af Ældrepuljen.

 

AFRAPPORTERING af fase 1 indeholder beskrivelser af konkrete tiltag, som interesserede arbejdspladser inviteres til at afprøve, hvis der skaffes penge til fase 2.

 

 

SAMARBEJDSPARTNERE

 

Mulige samarbejdspartnere er

 

 •    
 •       
 •          
 • Leve-bo-miljøer         
 • Ældrecentre         
 • Produktionskøkkener         
 • Hjemmeplejeordninger         
 • Visitationsenheder

 

 

LITTERATUR

 

En bid af ældres hverdagsliv

Ergo- og Fysioterapeutskolen i Odense, 1999

 

Hverdagsliv og Livretter

Ringkjøbing Amts Social- og sundhedsskole 2003

 

Socialministeriets undersøgelse af madservice

Rambøll Management 2006

 

Anbefalinger for udvikling af "Den attraktive måltidsservice til ældre"

Dansk Fødevareforskning 2006

 

Fælles Sprog i ældreplejens orgsniasering

Syddansk Universitetsforlag 2005

 

Tankeføde - om mad, måltider og fødevarer i sammenhæng

Philosophia 2006

 

Mad, mennesker og måltider - samfundsvidenskabelige perspektiver

Munksgaard 2003

 

Ældre og sundhed - temanummer om kommunale madordninger

Ældresagen 2003

 

Ernæring og aldring

Ernæringsrådet 2002

 

Retur til VegaNettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.