| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vidensbaseret arbejde

Page history last edited by Knud Ramian 3 years, 5 months ago

 

 

Vejviser til evidensbaseret praksis v.1.3.4

Hvad er  praksisbaseret evidens, eller evidensbaseret praksis?  På denne side finder du denne oversigt over de sider, der handler om (e)vidensbaseret praksis.

 

Vidensbegeber Roder du rundt i evidensen, best practice og vidensbasering, kan du måske føle dig hjulpet ved at klikke på linket.  

Der også en grundigere orientering om vidensbaseret praksis og

mange henvisninger til andre sider med gode råd om vidensbasering.

 

 

Ledelse af vidensbasering 

Vidensbasering kræver ledelse. På siden ser du nogle af de beslutninger, der skal træffes for at kunne sætte en systematisk videnbasering i gang

 

Praksisforskning

Vi du lave undersøgelser, som gennemføres af som en del af dit almindelige arbejde kan du overveje praksisforsking. Det  kræver en dags arbejde om ugen over et års tid. Du kan læse om, de forskellige måder at gøre det på. 

 

Værktøjer til viden Læs om de mange metoder, der er til rådighed, når man skal undersøge praksis. Du kan se, hvilke metoder jeg anbefaler.

 
Dataindsamlingsmetoder

Læs om de grundlæggende metoder til dataindsamling.

 

Casestudiet Casestudiet har  min særlige interesse. Jeg har skrevet en bog om det, og på siden findes mange oplysninger om casestudiet, som ikke er med i bogen.
 
Evaluering Hvornår skal man bruge evaluering? Hvad er det? Hvilke overvejelser skal man gøre sig?

 
Research Light

Du kan gennemføre meget små, men nyttige undersøgelser på 5-6 dage. Research Light er en samling af undersøgelsesmoduler, der er specielt udviklet til dette formål. Du kan læse om netværket, der arbejder med udvikling og afprøvning af modulerne.

 

Udviklingsarbejde

indeholder gode råd om at lave projekter, der skal ændre praksis. Udviklingsarbejde er en form for praksisforskning (Aktionsforskning) der har til formål at ændre praksis.

 

Videnskabende netværk

 

Det er bedst at udvikle viden i samarbejde med andre. Et godt netværk er guld værd. Her finder du opskrifter og eksempler på, hvordan man kan lave praksisforskning i samarbejde med andre.

 

Forskningsudnyttelse Ingen har mere forstand på forskningsudnyttelse end England. Derfor et link til en engelsk portal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortegnelse over resten af siden.

Den fungerer som links til afsnittene.


 

 

Det seneste

 • "Evidens på egne præmisser" er en artikel om, strategier til produktion af praksisbaseret viden:  Research Light, praksisforskning mv. , hvorfor der er en kløft mellem praksis og forskning og hvad der bygger bro over den. Vibas0902.pdf . Det er en bearbejdet udgave af Ramian, K. (2009). Evidens på egne præmisser. Psykolog Nyt, 63(2), 18-25. 

 • Praksisbaseret evidens  er et nøglebegreb - Se practice based evidence:  American Journal of Public Health 96, no. 3 (2006): 406–9.)   

 • "Kundskabsbaseret praksis" er et andet norsk begreb, der dækker over det,  der internationalt kaldes "Evidensbaseret praksis"  til forskel fra "Evidensbaseret metode". Læs mere her.  

 

Hvad betyder det at arbejde vidensbaseret?

 

 • Vidensbasering er er måde, at organisere praksis på, så de faglige kerneydelser får udgangspunkt i en viden, der er skabt til praksis. (praksisbaseret viden)

 

 • At arbejde vidensbaseret er for det første en retning organisationen tager. At arbejde vidensbaseret betyder, at afsætte ressourcer til at arbejde planlagt, systematisk med at finde viden. Det handler om at synliggøre viden og dele viden om de faglige kerneydelser, og hvad de fører til.

 

 • At arbejde vidensbaseret betyder for det andet, at organisationen hele tiden er på systematisk jagt efter ny viden. Det medfører, at alle involverede løbende deltager i projekter og forsøg på læring og forandring.

 

 • At arbejde vidensbaseret betyder for det tredje, at nogen i organisationen har til opgave at opbygge og vedligeholde en gennemtænkt base af faglig viden og en base af metoder til at udvikle den. I denne base af viden findes det, der skal bruges til dokumentation og til dialog med myndigheder, brugere, pårørende, kolleger og medarbejdere.

   

 • At man omsætter sine videnskabende aktiviteter til dokumentation, dialog og udvikling.

   

   

  Hvad er praksisbaseret viden?

   

Vi taler her om 'praksisvaseret viden',

 • når vi kan udtale os om praksis (sat på ord)
 • på baggrund af 'erfaring', (kan være gentagne begivenheder eller forsøg)
 • når kilden til denne erfaring er kendt og (vi kan sige, hvor erfaringerne kommer fra)
 • når den er indhentet gennem en særlig systematik, hvor graden af sikkerhed / usikkerhed er formuleret.
 • når kilde og systematik accepteres af relevante andre som en kilde til viden.

 

 

 

 

Værktøjer til viden

Teksten giver et overblik over nogle de mange redskaber til vidensbasering, der er til rådighed og som der skal vælges imellem.

Jeg giver anbefalinger undervejs. De er baseret på mine mere end 15 års erfaringer med at støtte vidensbaseret praksis.

Anbefalingerne er angivet med en * , * betyder at de kan leve op til en række kvalitetskrav, der stilles længere nede i teksten

 

Ledelse af vidensbasering

Siden indeholder beskrivelser af, hvordan man kan lede arbejdet med vidensbasering.

 

 

BrugerPerspektivet i vidensbasering

 

 

 


 

 

Viden har mange former

 

 • 80% Viden, er viden, der findes

Fastform -passiv

 • 15% Viden, er viden, der fungerer

Flydende form - cirkulerer

 • 5% Viden, er viden,der virker

Molekylær form - operativ

Top

 

Tanker om socialt arbejde

 • Den sociale lovgivning definerer feltet
 • De sociale love stiller opgaven og definerer indsatsen.
 • De sociale love er udtryk for et flertals opfattelse.

Det er en pligt at skaffe ny viden, der udvikler grundlaget for det sociale arbejde.

 

Opgaven er social integration og personlig integritet

 • Udviklingsopgaven: at hjælpe borgeren til at klare sig selv
 • Omsorgsopgaven: At tilbyde borgere grundlæggende rettigheder opfyldt
 • Livskvalitetsopgaven: at forbedre livskvaliteten
 • Retssikkerhedsopgaven: at sikre inddragelse, lighed og retfærdighed

 

 

Viden om kerneydelser er viden om

 • Målgruppen/ borgerens problemer og ressourcer.
 • Hvilke kerneydelser, der virker for hvem og hvordan på de fire hovedområder.
 • Viden om hvad der skal til for at omsætte denne viden til resultater.
 • Hvilke resultater, der faktisk opnås

 

 

Læs mere

Jeg har på Center for evaluering har gennem år fulgt mange forsøg på at udvikle vidensbaseret arbejde.

 

 

 

 • Overheads fra en dag om vidensbasering af frivilligt socialt arbejde. Som powerpointshov: Frivilligt.pps, som pdf-fil til udprintning: Frivilligt.pdf

 

 

 • En bog om evidensbaseret forskningsudnyttelse: Nutley, S. M., I. Walther, et al. (2008). Using Evidence - How research can inform public services. Bristol, The Policy Press.

   

 • Der er et kildevæld af fænomener på feltet omkring fænomenet KnowledgeManagement

   

 • Læs mere om Hjarnøe RandersRehab

   

 • Søgning efter Practice based knowledge

 

Praksisbaseret viden er ikke noget dansk begreb, men der findes en levende international debat om, hvordan man omsætter praksis til viden.

Den kan søges ved at klikke på et link nedenfor eller selv sætte et søge ord ind:

Top


200830 2221  

080206 132 080214 179 080302 233 080415-326 080706-408, 090105441 100228 1085 110908 1615 120625 1746 130809 1844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (3)

Anonymous said

at 6:47 pm on Apr 6, 2007

Inddrage forskellige former for viden - der visse former for praksis, der er vanskeligere, at dokumentere end andre.

Knud Ramian said

at 11:06 pm on May 8, 2007

Måske bør der stå noget om vidensbaseret arbejde under forskellige forhold. fx. frivilligt socialt arbejde.

Knud Ramian said

at 10:29 am on Oct 16, 2008

Der er visse former for praksis, der er vanskeligere at dokumentere end andre. f.eks. kontaktetablering. Spørgsmålet er om vi bruger det som undskyldning for ikke at udsætte os for dokumentation eller antager at vi må lede lidt længere efter et sprog, der egner sig.

You don't have permission to comment on this page.