| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

VirksomhedsPlaner

Page history last edited by Knud Ramian 15 years, 8 months ago

 

 

Dette er begyndelsen til en side, som kan støtte arbejdet med virksomhedsplaner i vidensproducerende virksomheder. Her er links til forskellige planbegreber: virksomhedsplaner, resultatkontrakter, virksomhedsmodeller og tilhørende planprocesser. De er indtil videre udvalgt efter ikke særligt synlige kriterier, men der er indtil videre en klar overvægt af rationelle modeller, der tror på, at fremtiden kan formes, men hvad er det egentlig, som vi kan forme?


 


 

 

Nyheder

 

De regionale planer

Her ligger det regionale ledelsesgrundlag download

 

Planer fra steder, der ligner CKVA

 

Andre virksomhedsplaner og modeller

 

Indsatsområderne i strategikortet for Hammel er mere målbare, idet RADAR fra EFQM er brugt som skabelon

  • Vores store "nabo" ÅUH Skejby har et strategitræ , som de bruger til balanceret målstyring.
  • Jesper har skrevet en artikel om strategisk kompetenceudvikling og kompetenceprofiler, som kobler virksomhedens strategi med den enkelte medarbejders udviklingsplan.OLE.06.01_1 med forside.pdf .

 

 

Planprocesser

 

Stillede spørgsmål

 


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.