| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ressourcer til casestudiet

Page history last edited by Knud Ramian 11 years, 11 months ago Saved with comment

Casestudiet på internettet

 

Denne side er knyttet til CaseStudiet

 

Man kan finde mange danske casestudier på nettet ved hjælp af Google.

 

En casestudie-søger

 

En swicki er en særlig søgemaskine, som på forhånd er indstillet til at søge inden for et bestemt felt. I dette tilfælde case-studier. Du skal bare klikke på et af ordene nedenunder for skabe en søgning. Derudover lærer den af alle søgninger og hvis du tager stilling til resultatet af dine søgninger, så bliver den bedre og bedre jo mere du bruger den.

check out the Casestudy swicki at eurekster.com

Indsamlede referencer om casestudiet er samlet på min referencehjemmeside her. Vælg casestudier i filter-menuen. En del referencer er så nye, at de ikke er medtaget i bogen. Da alle kan rette i den ved man jo ikke, hvad dan den udvikler sig.

 

Undervisning i casestudie strategi

 

Har man ikke erfaring med casestudiet kan det anbefales at skaffe sig undervisning eller vejledning undervejs. Undervisning i casestudiet kan være en del af længerevarende videgående uddannelse, men der er andre muligheder. 

 

Mine egne erfaringer fra manges års kurser i casestudie strategi på forskellige niveuaer har ført til følgende grundtyper:

  • 1 dagskurset: Kurset er udviklet  og bruges bla. af psykologer som en del af deres specialist-uddannelse. 
  • 2-3 dages kurset. Kurset er som 1, men deltagerne arbejder her selv aktivt med at planlægge et lille casestudie.
  • 5 dages kurset. Specielt kan jeg anbefale et 5 dages kursus, hvor kan man nå at gennemføre et helt minicasestudie. Kurset har gennem en årrække været en fast del af den 1-årige specialuddanelse for psykiatriske sygeplejerske.

 

  • Jeg har lavet en programteori for kurset "Et casestudie på 5 dage" Se CaseKursus

 

  • 10 ugers kurset. På 10 uger kan man nå at gennemføre et mindre casestudie som praksisforskning på sin arbejdsplads.

 

 

It-redskaber til Casestudier

 

Jeg anbefaler i bogen anvendelse af almindelige tekstbehandlingsprogrammer og specielt udbredt anvendelse af tabelfunktionen til casestudier. Se anbefalingerne her: http://knudramian.pbwiki.com/NetRedskaber

 

Litteratursøgning på nettet

 

  • Zotero er et nyt, genialt og gratis referenceprogram. Her kan man samle alle links, litteraturhenvisninger ( som downloades automatisk fra google mv. ) Det kan bruges både online og offline, men kræver at du bruger Firefox som browser. Det ligger her:

Get Zotero

 

 

Planlægning

Det gælder også de overordnede planlægningsopgaver.

Den løbende planlægning i et casestudie med flere løbende delundersøgelser med hver deres forløb gør imidlertid den logistiske opgave omfattende. Det kan ikke klares i en tabel. De fleste elektroniske planlægningsredskaber er enten simple lister eller komplicerede projektstyringsredskaber. Jeg har fundet et rigtig godt gratis og webbaseret planlægningsredskab. Det hedder woo2do og er på kort tid blevet min favorit.

 

 

 

Spørgsmål & debat om casestudier 

 

Er casestudiet en kvalitativ metode?

Der er mange misforståelser omkring casestudiet som forskningsstrategi. Mange opfatter casestudiet som en kvalitativ metode. Casestudiet er IKKE en kvalitativ metode, men en forskningsstrategi. I casestudiet anvendes såvel kvantitative som kvalitative metoder afhængig af, hvilke data, der er tilgængelige og hvilke typer data, der giver gode argumenter.

 

Det betyder en at særlig logik gennemsyrer alle faser i et casestudie. Karakteristisk for casestudiets logik er formen for bevisførelse. Der anvendes en logisk bevisførelse, svarende til den bevisførelse man finder i en retssag. Det står i modsætning til en statistisk bevisførelse, hvor argumentationens troværdighed er bestemt af statistiske argumenter.

 

Da casestudiet ofte er dybtgående undersøgelser komplekse fænomener er antallet af cases begrænset. Derfor generaliseres resultaterne ikke til en hel population. Derimod vil et casestudie kunne give mange argumenter for eller imod en bestemt teori om de undersøgte fænomener. Der tales derfor om teoretisk generalisering.

 

 

På Campbell Collaboration's hjemmeside kan man læse om deres vurdering af casestudiet til brug ved vurdering af effekt. De opererer med forskellige grader af troværdighed forbundet med forskellige typer forskningsdesign med bud på en effekt. De har følgende vurdering af casestudiet:

" Casestudier som bygger på anekdoter, enkeltsager, historier og lignende, har teoretisk set uendeligt mange fejlkilder. Stort set alle tolkninger/teorier om et fænomen kan bringes til at passe med en udvalgt anekdote." Se sammenhængen I her.

 

Casestudiet opfattes som en særlig fejlfyldt forskning. Der er fejlkilder i alle former for undersøgelser. Gode casestudier forsøger omhyggeligt at tage højde for disse og - tager som al god forskning - højde for de fejlkilder, der ikke kan kontrolleres i konklusionerne.

Gode casestudiet bygger ikke på anekdoter, historier og lignende. Der er ofte tale om omhyggeligt udvalgte cases, der tager højde for en række fejlkilder. Gode casestudiet arbejder med konkurrerende hypoteser, på samme måde som man i opklaringsarbejde arbejder med forskellige mistanker.

Casestudiets styrke i effektforskningen er dets evne til teoretisk generalisering dvs. dets evne til at belyse, hvilke mekanismer, der skaber/ikke skaber en evt. effekt. Et problem som anden effektforskning f.eks. de kontrollerede forsøg har vanskeligheder med at belyse. Der kan være store fordele ved at kombinere randomiserede forsøg med casestudier. Se bogen s. 65-67.

 

 

Hvad er forskellen på aktionsforskning og casestudier?

Spørgsmålet kan opstå fordi rigtig mange aktionsforskningsprojekter har karakter af casestudier. Aktionsforskning er dels en organisationsform - et samarbejde mellem en forsker og fx. en organisation omkring en forandring, udforskningen af forandringen, konklusionerne og evt. yderligere forandringer. Aktionsforskning er dels indsigt i at visse fænomener - fx. forandringsprocesser kun lader sig studere, mens de er i 'bevægelse'. Casestudiet er en af de forskningsstrategier, som kan tages i anvendelse i et aktionsforskningssamarbejde. Det kan være et godt valg, fordi der ofte kun er et eller få fænomener at studere, og fordi casestudiet er et fleksibelt strategi, der tillader et bredt valg af metoder og tillader ændringer undervejs i forskningsprocessen. Se bogen s. 23-31

Se eksempler på aktionsforskning omkring undervisning her

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.