| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Botilbud

Page history last edited by Knud Ramian 3 years, 3 months ago

 

Om boliger for mennesker med psykisk sårbarhed med særlig vægt på flytning

Indhold

Denne side indeholder informationer fra ældre projekter og opdateres ikke løbende, men der er stadig vigtige erkendelser at hente. 

Under overskriften 'De seneste ændringer' findes nyere henvisninger, som jeg har fundet relevante. 

 


 

De seneste ændringer

 

 

 

 

TEMAER

PROJEKTER

Hvad er det? 

 

Hvor findes det?

 

Indflytning i botilbud

 

Det kan være vanskeligt at finde det rigtige botilbud for mennesker med psykisk sårbarhed.

I forbindelse med et projekt omkring udflytning fra en psykiatrisk afdeling i Brønderslev  udviklede vi i samarbejde med de berørte botilbud et skema med de fleste af de forhold, der kan være behov for at overveje. Det fortjener af yderligere udvikling. Det kan bruges både af kommende beboere og af fagfolk. Prøv selv. -->

 

 

 

 

"Et redskab til matchning af mennesker og botilbud" Indflytningsparathedsskemaet IPAS

 

Hvad virker i botilbud? 

 

Hvad er det, der virker i botilbuddene?

Botilbuddene kan i første omgang tilbyde en stabilisering af et kaotisk liv. Når de virker bedst fører de til en succesfuld udflytning, fordi det lykkes at

 1. Styrke den personlige mestring   
 2. Udvikle af den gensidige støtteparathed 
 3. Etablere tilstrækkelige tilværelsesfundamenter
 4. ---> 

 

 

 

Læs en kort udgave af rapporten om, hvad der virker i botilbud og om udflytning fra botilbud: Hvordan reducerer man social udsathed  her

og den lange udgave:

 

Rapport unges udflytning2009.pdf

 


 

Udflytning fra botilbud  - når kommunen støtter initiativet.

 

Erfaringerne fra et projekt omkring udflytning kan findes her. Se også links i højre kolonne -->

 • Læren er det ret indlysende forhold, at mulighederne for succesfuld udflytning

hænger tæt sammen med det modtagende systems muligheder for at tilvejebringe den

fornødne støtte.

 • Læren er også, at målet med et botilbud ikke behøver at være en høj grad af personlig

mestring, før en udflytning kan blive succesfuld. Forestillingerne om, hvor ’god’ man skal

være før man tænker i udflytning, kan således have indflydelse på varigheden af et ophold.

 • Det viste sig endvidere, at graden af social integration efter udflytningen hang snævert

sammen med forhold, der lå længe før det kriseforløb, der førte til opholdet på botilbuddet.

Det var tankevækkende at den sidste gruppes livsløb havde været præget af udsathed lige

siden barndommen. Læren af dette er, at livslang udsathed i sig selv er et forhold, der uafhængigt af den

aktuelle krise skaber en sårbarhed. I disse situationer må man forvente, at etableringen af

et velintegreret liv er en mulig, men en mangeårig proces.

 • Set i lyset af projektets erfaringer vil mennesker med en livslang udsathed - uanset den

aktuelle krises omfang kunne profitere af et ophold i botilbud, men det er ikke sikkert at

denne gruppes behov passer med forestillingerne om, hvor langt et midlertidigt ophold er.

Seks år kan stadig vise sig at være et midlertidigt ophold. For fastlåste regler omkring

varigheden af et midlertidigt botilbud fremmer ikke denne gruppes muligheder for

succesfuld integration. 

 


-Og så er der debatten.......

 

Du finder mine notater om pressekampagnerne her: 

 

 • I København er man ved at afslutte et projekt "Den gode flytning" og der er truffet beslutning om at permanentgøre projektet. Læs om forsøget  her og om borgerpersketivet her. Evalueringen kommer senere. 

 

 • Her er en samling af materiale om udflytning: Udflytning -Når kommunen tager intiativet.pdf

 • Flytning fra botilbud - se videostreams fra antv her.
 • Links til videostreams produceret af Lise Jul/ Erik Skriver fra Antv.  De ligger her.
   
 • En praktisk vejledning om udflytning til beboere og personale af Britta Holmkvist og Gitte S. Callesen, Sukkertoppen, Vejle 4 sider. Ligger her.  
 • En rapport om erfaringerne fra udflytning af beboere til Dannebrogsgade:  Solveig Roepstorff (2008). Erfaringer fra Bolig 3's udflytning til Dannebrogsgade. København, Sundbygaard: 21 sider kan downloades her
   
 • Du kan læse en rapport om den dialogbaserede BUM-model her 
 • Opsamling fra et kenderseminar om flytning med links til oplæg og  videostreams.  Serviceskift ressourcer og resultater 1.PDF
   
 • Knud Ramians oplæg om Flytning fra botilbud - når kommunen tager initiativet  Teksten ligger her:Udskiftning af serviceniveau3.pdf   
 • Finn Blickfeldt Juliussens overheads ligger her og her . Talepapiret ligger her.

 • Læs mere om projektet RebusNet  

 

 

 

Henvisninger

 

Du finder mere om temaet  på Socialstyrelsens hjemmeside her

Komptenceudvikling i botilbud - læs om projekterfaringerne her.

Ældre evalueringer af botilbud:

 


 

 

121005 63 121112 62 130610 121 160108 210 161002 254 190601 271 201010 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.