| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Handleplaner

Page history last edited by Knud Ramian 3 years, 4 months ago Saved with comment

 

I 1994 begyndte jeg at  beskæftige mig med principperne bag gode handleplaner. I dag er arbejdet med handleplaner pakket ind i koncepter, men principperne har ikke ændret sig.  
Der er noget selvindlysende og enkelt ved begrebet handleplaner.
Det er rent bedrag.
Det er som med en urskov, hvor der kan ske megen god vækst, men hvor muligheder for at forvilde sig eller slet ikke komme ud af stedet er meget store.
På denne side har jeg samlet links til mit noget af mit arbejde med handleplaner og en del referencer til ting, som jeg har skrevet.

 

 

Vil du læse essensen, så findes det meste i denne publikation udgivet af Socialstyrelsen. Den kan downloades her.  

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse med links til afsnit


 

Nyheder

Læs om 4 kommuner, der har eksperimenteret med aktive handleplaner på nye måder: https://www.vive.dk/da/udgivelser/borgernes-liv-og-droemme-i-handleplaner-15656/

Temaer om arbejdet med handleplaner

 

Behovsmålinger

Læs om forskellige lidt mere specialiserede metoder til undersøgelse af behov.

 

Kvalitet i handleplansarbejde

Læs om anbefalingerne fra en undersøgelse af handleplansarbejdet i Vejle

 

Ledelse af handleplansarbejde

Læs om anbefalingerne fra en undesøgelse af hvilke ledelsesmæssige beslutninger, der skal træffes for at skabe de rammer, der får handleplansarbedet til at ske.

 Socialstyrelsen har udgivet heftet om ledelse af arbejdet med handleplaner. Det kan downloades her.  Det var punktum for LEPLA-projektet. Så nu er der fri bane til den næste udfordring: at kvalificere borgerne til at arbejde med planer. 

 

Udredning

Læs om udredningsarbejdets mange facetter. Eksemplerne er fra botilbud

 

Tværsektorielt samarbejde

Læs om modeller for tværsektorielt samarbejde

 

Handleplansredskaber

En lidt forældet side om redskaber.

 

Henvisninger

Ramian, K. (1994). Målopfyldelse - Goal Attainment Scaling, Dansk Introduktion, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt.
    
Ramian, K. (1996). The Camberwell Assessment of Needs as an Instrument for Strategic Evaluation in Community Based programs for Psychiatric and Social services. A cross-case meta-evaluation. 2. European conference on evaluation of psychiatric services, Verona, june 6-9,
    
Ramian, K. (1996). Kvalitetsudvikling af handleplaner, Center for evaluering,Psykiatrien i Århus Amt.
    
Ramian, K. (1998). "Kvalitet i handleplaner." Socialpsykiatri 1(6): 16-22.
    
Cohen, M. and K. Ramian, Eds. (2001). HAPLA - Handleplaner og fremtidsarbejde.  Rapporter fra et videnskabende netværk om handeplanernes metodik. København, Videnscenter for Socialpsykiatri.
    
Lassen, D., D. Nørgaard, et al. (2001). Evaluering og udvikling af handleplan i "Nettet". HAPLA- et praksisforskningsprojekt om handleplaner. K. Ramian and M. Cohen. København, Videnscenter for Socialpsykiatri.
    
Ramian, K. (2001). "Handleplaner - magi eller håndværk?" Socialpsykiatri(3): 13-14.
    
Ramian, K. and E. Adolph (2001). Handleplansprocessen. Jeg har planer, eller har jeg? - sociale handleplaner og praksis. B. M. Mahs. Kbh., Fokus: 13-21.
    
Ramian, K. and M. Cohen (2001). "Handleplaner i de mange planers verden: Et redskab til sammenhæng og helhed." Socialtpsykiatri 3: 15-19.


Juliussen, F. B. (2004). Forudsætninger for godt handleplansarbejde - erfaringer fra handleplansnetværket PLANET. København, Videnscenter for Socialpsykiatri: 110 sider.
   
Ramian, K. (2007). "Handleplansledelse er også medarbejdernes ansvar." Socialpsykiatri 3(2007): 3.
    
Ramian, K. (2007). Hvad har vi lært om ledelse af handleplansarbejde. LEPLA-projektets afslutningskonferencer 12 &14 juni 2007. Roskilde og Vejle, Videnscenter for Socialpsykiatri.
    
Ramian, K. (2008). "Handleplaner."
    
Ramian, K. (2008). Billetter til fremtiden. Kvalitet i arbejdet med handleplaner og status. Resultater fra et auditforløb. Vejle, Psykiatriafdelingen, Vejle Kommune.

 Ramian. K Et oplæg om udredningerne i handleplansarbejdet dem findes der rigtig mange typer af.  SIP- socialpsykiatri 2010 Udredning i botilbud.pdf

 

I medicinpædagogikken dvs. Den psyko-sociale indsats omkring medicin specielt psykofarmaka spiller handleplansarbejdet en stor rolle. Oplægget er lavet sammen med Annette Bertelsen, Esbjerg Overheads om medicinpædagogik fra KL's handicap og psykiatrikonference 20. november 2010.  De ligger her.

 

Ramian, K. (2012). Ledelse af fremtidsarbejde. Download Socialstyrelsen
    

 


 

 

131029 142 150306 269 160303 452 210112 701

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.