| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Anbefalet læsning til kapitel 6

Page history last edited by Knud Ramian 11 years, 3 months ago

 

 


På denne side vil du finde anbefalet læsning til kapitel 6

Gå til siden med alle bogens links her

 

 

Henvisninger

Denne side henviser til litteratur omkring udformningen af forskningsspørgsmål

 

Kommentar

 

Robson, C. (2007).

How to do a research project - A guide for undergraduate student.

Malden, Blackwell Publishing.

Side. 50 − 52  

Let tilgængelig tekst.

Hvad er et godt fokusområde?
  1.     Det skal være interessesant, 
  2.     Det skal have betydning for andre
  3.     Det skal være gennemførligt med tilgængelige ressourcer. 
Konkrete eksempler på et sæt af forskningsspørgsmål.

 

Yin, R. K. (2009).

Case study research : Design and methods

London, Sage Publications. Side 86-88. 

 

Yin skriver her om forskellige niveauer af spørgsmål som man skal holde ude fra hinanden. Et godt afsnit om, hvordan forskningsspørgsmål og analyseenhed skal hænge sammen. 

Miles, M. B. and A. M. Huberman (2005).

Qualitative data analysis : an expanded sourcebook

Thousand Oaks Sage. 

Side 16-22

 

Eksempler på forskellige ’Conceptual frameworks' hvorfra forskningsspørgsmålene kan udledes.

 

 

 

Dul, J. and T. Hak (2008).

Case study methodology in business Research.

Oxford, Butterworth-Heinemann.
side  52-59 & side 217- 227

Teksten kan bruges ved udformning af bevisførende praksisorienterede forskningsspørgsmål - hypotesetestning Om prakis-orienteret forskning baseret på problemløsningscirklen:
”Formålet med denne undersøgelse er at bidrage med viden om problem P i fase x. Det sker ved at teste følgende hypoteser:
1........
2.........

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.