| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Anbefalet læsning til kapitel 4

Page history last edited by Knud Ramian 11 years, 11 months ago

 

 


På denne side vil du finde anbefalet læsning til kapitel 4

Gå til siden med alle bogens links her

 

 

Om siden

Denne side henviser til litteratur om forskningsprotokoller 

Kommentar

 

 

 

 

 

Robson, C. (2011).

Real World Research

Oxford, Blackwell. Side 387-394 

Giver gode råd om hovedindholdet i en forskningsprotokol og påpeger vanskelighederne ved at beskrive planlægningen af et fleksibelt design, der netop ikke kan planlægges detaljeret.

 

Yin, R. K. (2009).

Case study research : Design and methods.

London, Sage Publications.

På side 79-82 giver sine bud på, hvad en forskningsprotokol skal indeholde og viser et eksempel.

 

Punch, K. F. (2007).

Developing effective Research Proposals.

London, Sage.

Denne bog er et standardværk om forskningsprotokoller på det samfundsvidenskabelige område. Bogen er en generel vejledning i  udformningen af  forskningsprotokoller, men på grund af sin grundighed tilbyder den mange overvejelser til brug for casestudiet.

 

Conklin, J., A. Kothari, et al. (2011).

Knowledge-to-action processes in SHRTN collaborative communities of practice: A study protocol.

Implement Sci. 6(12): 11.

 

Artiklen indeholder et eksempel på en omfattende forskningsprotokol og kan downloades 

her.

 

 

Casestudiedatabasen

 

Yin, R. K. (2009). Case study research : Design and methods. London, Sage Publications. 

 

 

 

 

Ikke mange har gjort sig de helt nære overvejelser om organisering af et casestudie. Læs mere om  Yin’s  tanker om indholdet i en casestudie database side 118-122 

   
   

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.