| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Anbefalet læsning til kapitel 3

Page history last edited by Knud Ramian 10 years, 10 months ago

Resultatmåling i praksis

 

 


På denne side vil du finde anbefalet læsning til kapitel 3

Gå til siden med alle bogens links her

Sidens indhold


 

 

Henvisninger

 

Kommentar

 

 

Om videnskabelighed

Dette kapitel om videnskabelighed forsøger at skabe en ramme omkring videnskabeligt arbejde, der giver plads til en bred opfattelse af videnskabelighed.  

Wikipedia (2012).

"Mode 2."

Retrieved 4-8, 2012, from http://da.wikipedia.org/wiki/Mode_2.

 

"Mode 2 er en teori om videnproduktion fremsat i 1994 af Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott og Martin Trow i deres bog ’The New Production of Knowledge’. Gibbons og hans kollegaer argumenterer for, at en ny form for videnskabelse begyndte at se dagens lys i midten af det 20. århundrede, som er kontekst orienteret, problemfokuseret og tværfaglig."
 

Kristiansson, M. (2006).

"Modus 2 Videnproduktion."

DF- Revy(2): 18-20.

Downloades her

 

Artiklen er en uddybende beskrivelse af fænomenet ’Modus 2 forskning’.  

Praksis-orienteret og teori-orienteret forskning

Bogen underbygger det metodologiske grundlag for praksis-orienterede casestudier.  Dul og Hak som refereres i kapitlet påviser, at praksis-orienterede forskningsspørgsmål har et grundlæggende andet udgangspunkt end teori-orienteret forskning.

Jeg har gennem en årrække arbejdet med at udvikle som regel casestudie-baserede metoder, der kan bistå praksis med at (e)vidensbasere deres arbejde. Det fremgår af de næste referencer.

 

Ramian, K. (2009).

"Evidens på egne præmisser."

Psykolog Nyt 63(2): 18-25.

Downloades her

 

Artiklen argumenterer for nytten af at praksis involverer sig i forskning og viser eksempler på praksisbaseret forskning på mange ambitionsniveauer.  

Ramian, K. (2011).

"Praksisbaseret forskning."

Retrieved 4-8-2012, 2011, from http://knudramian.pbworks.com/w/page/12751729/Praksisforskning.

 

Siden giver en introduktion til fænomenerne praksisforskning, praktikerforskning, practice based inquiry, indsider-research ol.

Der er henvisning til mange eksempler.

Læs også om de 'Videnskabende netværk'

 

Ramian, K. (2012).

"Research Light."

Retrieved 4-8, 2012, from http://knudramian.pbworks.com/w/page/12751748/ResearchLight.

 

Der er udviklet metoder, der gør det muligt, at arbejde med ganske små forskningsprojekter og stadig fastholde en troværdighed inden for rammerne af det lille format.  

Verschuren, P. J. M. (2009).

Why a methodology for practice-oriented research is a necessary heresy.

Nijmegen, Radboud University Nijmegen.


Downloades her.   

Dette essay, der er en afskedssalut fra professor Verschuren til sit universitet handler om, hvordan den eksisterende forskningsmetodologi bringer forskningen ind i et elfenbenstårn.  Han argumenterer for metoder, der lægger vægt på problemløsning, opdagelser og implementering. Den slags forskning vil også kunne bidrage til den teoretiske udvikling.

 

Krav til det gode casestudie

Det er kapitlets pointe, at kvalitetskravene ikke bare bestemmes af de videnskabelige paradigmer, men i lige så høj grad bestemmes af, hvad casestudiet skal bruges til. Den akademiske verden er kun en af interessenterne, beslutningstagere, praktikere og borgere har andre dagsordner end den akademiske verden og stiller andre krav til forskningen.

 

 

VanWynsberghe, R. and S. Khan (2007). "Redefining case study."

International Journal of Qualitative Methods, 6(2): Article 6.

Åbent netbaseret tidsskrift

Denne artikel peger på at, casestudiet til defineres og anvendes meget forskelligt. Den store forskel mellem forskningsparadigmerne handler dog mest om, at de grundlæggende har forskellige analyseenheder og stiller forskellige spørgsmål.

Artiklen slår i øvrigt til lyd for at Bent Flyvbjergs perspektiv på casestudiet som den eneste forskningsstrategi er i stand til at påvise og dermed afsløre magtens praksis. Den dybdeborende journalistik har ofte samme rolle.

 

 

Bleijenbergh, I., H. Korzilius, et al. (2011).

"Methodological criteria for the internal validity and utility of practice oriented research."

International Journal of Methodology 45(1): 145-156

Linket til gratis fuldtekst download her

 

Denne artikel viser, hvordan kravene til en praksis-orienteret forskning  herunder casestudier adskiller sig fra kravene til en teori-orienteret forskning. De argumenterer for at kravene til en praksisorienteret forskning er ’verifiability, comprehensibility and acceptance of the results, as well as holism’.  


   
     

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.